Határon túli magyar szavak az ÉKSZ-ben

Megjelent a magyar nyelv új szótára

2003. augusztus 8., 02:00 , 134. szám

Az Akadémiai Kiadó gondozásában július elején megjelent a Magyar Értelmező Kéziszótár új, átdolgozott kiadása. Az 1972-ben napvilágot látott előző változaton alapuló, ám annál 5 ezer címszóval többet (összesen 75 ezret) tartalmazó új kéziszótár kiadására a nyelvben és annak leggyorsabban változó részében, a szókészletben is tükröződő társadalmi, politikai, gazdasági változások miatt volt égető szükség. A második, bővebb változat nemcsak a 31 év alatt a magyar nyelvben megjelent olyan új szavakat és szójelentéseket tartalmazza, mint például az áfa vagy a bróker, hanem számos, az előző kiadásból ideológiai szempontok miatt kimaradt szót is, mint például tőzsdézik, valutázik stb. A frissített kiadásban megtalálhatók továbbá a magyar értelmező szótárakból mindeddig kihagyott trágár szavak is, hiszen ezek is részei a magyar szókészletnek.

További újdonsága a közelmúltban kiadott Magyar Értelmező Kéziszótárnak, hogy szóanyaga mutatványokat tartalmaz a magyar nyelv határon túli változataiból is. Amint dr. Csernicskó István nyelvész, a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola főigazgató-helyettese – aki a szótárba bekerült kárpátaljai szóanyag gyűjtését végezte – elmondta, ennek azért van jelentősége, mert a trianoni döntés után megjelent korábbi szótárak a magyar nyelv szókészletének csak azt a részét tartalmazták, amely Magyarországon használatos. „Ennélfogva például az előző értelmező kéziszótár sem a magyar nyelv, hanem csupán a magyarországi magyar nyelv szótára volt. Az új kiadásban azonban már találkozhatunk olyan szavakkal is, amelyeket Erdélyben, Felvidéken vagy éppen Kárpátalján használnak a magyarok, csak éppen Magyarországon nem, vagy ott más jelentésben. Bekerült például a szótárba, hogy a szlovákiai és a kárpátaljai magyarok nem csupán ’elemi iskolai oktató’ jelentésben használják a tanító szót, hanem ennél tágabb értelmezésben, valamennyi olyan pedagógust is jelölhetnek vele, aki iskolában dolgozik. Vagy ezentúl azt is megtudhatják a szótárhasználók, hogy amit Magyar­országon betegállománynak neveznek, azt Kárpátalján rendszerint beteglap-ként ismerik. Hol van ezeknek a szavaknak a helyük, ha nem a magyar nyelv értelmező szótárában?” – tette hozzá dr. Csernicskó István.

A szótárnak nemcsak a tartalma, hanem a külalakja is megújult: egy kötetben, kétféle kivitelben, műbőr és olcsóbb papírkötésben került forgalomba.

nmi