Boldog Batthyány-Strattmann: László napi imája

2003. augusztus 29., 02:00 , 137. szám

Imádlak, végtelen Fönség,

aki nekem az orvosi hivatást jelölted ki,

s megadod a lehetőséget ahhoz is,

hogy kórházat tartsak fenn

a testvéri szeretet gyakorlására.

Mennyei Atyám,

áldj meg minden hozzám forduló

és kórházamban fekvő beteget.

Végtelen jóságodban add meg lelküknek

az örök életet és az irántad való

igaz szeretetet,

valamint testi bajaik gyógyulását,

amelyhez gyönge erőm segítségét kérik.

A te mindenhatóságod

és szereteted pótolja mindazt,

amit én emberi gyöngeségem miatt

nem tudok megtenni.

Jöjj, Szentlélek,

világosíts meg mindabban,

ami hivatásom teljesítéséhez szükséges!

Szűzanyám és Szent Erzsébet,

ajánljátok kérésemet

Üdvözítő Istenünk oltalmába!

Idén, 2003. március 23-án az egész világ megtudhatta, ki volt Batthyány-Strattmann László. II. János Pál pápa ekkor emelte őt a boldogok közé. A körmendi szemorvos, a példás családapa élete és műve ekkor újra a figyelem középpontjába került. A szegények orvosa volt ő, aki ingyen gyógyította betegeit. Kicsit hihetetlenül is hangzik, első hallásra kicsit szokatlan is, hogy valakit, akit eddig emberként tartottunk számon, ezentúl az egész világ szentként tiszteli. Élete igen szép példa lehet valamennyiünk számára.

Batthyány-Strattmann László imája arra is jó alkalom, hogy elgondolkozzunk a vers fogalmán. Hogy miért is nevezzük verseknek a Biblia egyes szakaszait. Hogyan is függhet össze a vers keletkezése és az ima létrejötte. Batthyány-Strattmann Lászlónak ezt a versét a világ legszebb imái közt tartják számon.

Penckófer János