Politikai konszenzus kérdése

Kettős állampolgárság:

2003. szeptember 5., 02:00 , 138. szám

Az elmúlt héten Szentendrén rendezték meg a Rákóczi Szövetség szervezésében a XV. Nyári Főiskolás Tábort, melyen határon túli magyar egyetemista és főiskolás szervezetek képviselői vettek részt. A többnapos találkozó előadója volt többek között Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke, Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal határon túli magyar kérdésekért felelős politikai államtitkára. A rendezvényen az aktuális kisebbségi kérdésekről Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke és Németh Zsolt, a Fidesz – MPSZ alelnöke tartott előadást. Kovács Miklós többek között hangsúlyozta: a magyar jogban létező intézmény a kettős állam­pol­gárság, tehát csak az a kérdés, megvan-e Magyar­országon a szükséges politikai konszenzus e tekintetben, s a gyakorlatban megnehezítik-e a határon túli magyarok – akik többségükben egykori magyar állampolgárok leszármazottai – magyar állampolgársághoz való jutását a többéves helyben lakás teljesítésének feltételével, vagy elhárítják ezt az akadályt. Elvben csupán néhány jogi passzus módosítására lenne szükség – emlé­kez­tetett a KMKSZ elnöke –, azonban kétharmados törvényről van szó, s meg­győződése szerint a törvénymódosításhoz jelenleg hiányzik a magyar politikai pártok egyetértése.

ntk