Buda Ferenc: Tiborc tűnődik

2003. szeptember 26., 02:00 , 141. szám

Fura egy fordított világ ez:

az lesz vátesz, aki lóvá tesz,

sztár a zsivány, mester a kontár,

a cinkolónak piros pont jár,

 

szajhákon csillámlik a flitter,

sarzsihoz jut sok kósza ritter,

s vélvén magát vezérhajónak,

vígan feszít vizen a hólyag.

 

Prókátorok, hamis parasztok

mérik a pórnépnek a snapszot:

„Igyatok csak, danoljatok hát!

(Fő az, hogy mi tartsuk a kottát.)”

 

Kinek kabaré, kinek kínpad –

színváltozás: forog a színpad,

s játszván jó gázsiért akármit,

hazudnak, hogy hasad a kárpit.

 

Ál-király, mű-Bánk, mű-Petur bán

folyton csak a zsebünkbe turkál,

mind-mind a köz javát kívánja,

akár a tíkokét a kánya.

 

Hiteleznek és szavatolnak,

hív jobbágyuk leszesz maholnap,

s mielőtt még adnád dedóba,

kölykedet is viszik adóba.

 

S múlnak az évek, mint a percek,

rajtunk nem könyörül a Herceg,

így tehát, testvér, mi: Tiborcok

húzzuk összébb a gatyakorcot.

 

Drámairodalmunk egyik legnagyobb alkotására, Katona József Bánk bán című darabjára épül Buda Ferenc verse. Arra az 1815-ben elkészült műre, melyet először csak legnagyobb tragédiaköltőnk halála után három évvel, 1833-ban mutattak be. Ez a mű olyan – az 1200-as évekből való – történelmi témát dolgoz fel, amely kiválóan alkalmas annak érzékeltetésére, hogy a magyarság sorsa idegenek kezében van. A dráma arra is rámutat, hogy az ország elszegényítése kiknek a bűne, hogy az idegen szívűek számára milyen fontos az erkölcsi züllés előidézése.

Tehát évszázadok távolából jön elő Tiborc, az egykori jobbágyság képviselője, és válik a XXI. század magyarságának a szószólójává. A legújabb kor eszközeivel megvalósuló ámítás, szédítés, butítás, erkölcsi alásüllyesztés és a mindezek nyomában járó szegénység kényszeríti őt megszólalásra. A versben könnyen fölfedezhetjük korunk igen hangos politizálásának és közéletének a jellegzetességeit, az egész magyarság megnyomorítására törő álságot. És nincs, aki megoldaná a helyzetet: csak „mű-Bánk, mű-Petur bán” vesz körül bennünket...

Penckófer János