Előkészületben a nemzetiségi törvény módosítása

Jogszűkítés vagy jogbővítés?

2003. október 24., 02:00 , 145. szám

A nemzetiségi törvény módosítását készítik elő a Miniszteri Kabinetben. Információink szerint a törvénymódosítási javaslat meghagyná az eredeti formát, azonban több, a lényeget is érintő módosítást tartalmaz.

A törvény preambulumából kikerülne a nemzetiségi jogok deklarációjára és az egyéb nemzetközi kötelezettségekre tör­ténő hivatkozás. Egyben kiter­jesztik a törvény hatályát a hontalanokra, az ideiglenesen itt tartózkodó külföldiekre, aminek következtében a történelmi nem­zeti kisebbségek jogait relativizál­ják.

A javaslat a nemzetiségek jogait a nemzetiséghez tartozó polgárok jogaiként tételezi, ami a kisebbségek kollektív jogainak megszüntetését eredményezi. Ily módon a dokumentum a kulturális autonómia fogalmát teljesen kiüresíti, azt néhány, személyekhez köthető jogosítvány felsorolásával intézi el, kihagyva még a törvény által nem tiltott tevékenység kategóriáját is.

A javaslat az állam felelősségét és támogatási kötelezettségét a nemzetiségi ügyekben igyekszik alacsonyabb szintre tolni, s azt az önkormányzatok és a végrehajtó hatalom hatáskörére redukálni. Ennek folyománya az is, hogy a nemzeti kisebbségek minisztériumáról nem, csupán valamilyen központi végrehajtó szervről esik szó. Ugyancsak megszüntetik a nemzetiségi nyelv használatának jogát az állami szervekben, azt csupán helyhatósági szinten engedélyezik.

A tervezet szerint kikerülne a törvényből a nemzetiségek joga a választásokon történő jelöltállításra. Meg kívánják szüntetni a társadalmi szervezetek külföldről történő támogathatóságát is.

A javaslat már nem ismeri el azt, hogy a nemzetiséghez tartozó személyek jogai az általános emberi jogok részét képezik, s kikerül a nemzetiségi jogok csorbításának tilalma is.

Mindent egybevetve, a tervezet jelentős visszalépés a kisebbségi jogalkotás területén, szűkíti a nemzetiségek jogait, ellentétes Ukrajna Alkotmányával, s nincs összhangban az európai kisebbségvédelmi hagyományok gyakorlatával és szellemével sem. Emiatt a KMKSZ nem támogatja e törvénymódosítási javaslatot.

A jelenlegi törvénytől formailag teljesen eltérő javaslatot készített elő Olekszandr Feldmann és Gajdos István képviselő. A kisebbségek szempontjából jó­szándékúnak ítélhető törvényjavaslatról jelenleg még nem alkotható adekvát vélemény, tekintettel arra, hogy az két részletben, s nem egyező tartalommal áll csak rendelkezésre.

gg