„Derűs szívvel megöregedni”

Idősek és betegek vasárnapja Visken

2003. október 31., 01:00 , 146. szám

A viski református gyülekezet első ízben hirdette meg az idősek és betegek vasárnapját október 26-án. A presbiterek és gyülekezeti tagok félszáznál több nehezen mozgó, idős és beteg embert szállítottak saját járműveiken a vasárnapi istentiszteletre, akik így a gyülekezettel együtt hallhatták Isten igéjét, énekelték a zsoltárt és imádkoztak.

Delényi István helyi lelkész igehirdetésében arról szólt, hogy az idő előrehaladtával a „mi külső emberünk” testi és szellemi értelemben is megromlik, az Istenhez közelítő „belső ember” azonban folyamatosan gyarapszik, megújul. „A mai világnak nagy szüksége van az imádkozó öregekre, akik napról napra Isten elé viszik gyermekeik, unokáik problémáit, gyülekezetük, anyaszentegyházuk életét” – mondta a tiszteletes.

Az istentisztelet végén a gyülekezet fiataljai szavalataikkal köszöntötték az időseket.

-nagy-