Hogyan igényelhető az ún. „90 napos” vízum?

2003. október 31., 01:00 , 146. szám

A magyar nemzeti vízum – mely szólhat fél-, egy vagy pl. öt évre, egy vagy több beutazásra, s félévenként kilencvennapos tartózkodásra jogosít Magyarország területén – igényléséhez szükség van: egy db igazolványképre, érvényes útlevélre, egy db kitöltött, saját kezűleg aláírt vízumigénylési kérelemre.

Meddig kell, hogy érvényes legyen az útlevél? A vízumigényléshez célszerű olyan útlevéllel rendelkezni, melynek érvényessége az igényelt vízum hatályának időtartamát legalább hat hónappal meghaladja. Vagyis, akinek 2004. december 20-án jár le az útlevele, annak csak féléves vízum adható. Aki tehát 2003 novemberének első hetében egyéves vízumot igényel, annak útlevele minimum 2005 áprilisáig érvényes kell, hogy legyen.

Jó tudni, hogy az igénylőlap kitöltéséhez az ügyfélfogadó konzuli munkatárs köteles szóbeli segítséget nyújtani.

Hogyan töltsük ki az igénylőlapot? A kérelmező nevét az útlevélben feltüntetett alakban kell megadni. Például, ha a kérelmező neve Nagy Zsuzsanna, az útlevélben viszont így szerepel: családi név: Nad, utónév: Zhuzhanna, ez utóbbi alakban célszerű azt feltüntetni. Ha a kérelmező neve Fekete Sándor, ám az útlevelében Fekete Oleksandrként szerepel, a kérelembe is így kell beírni. Viszont az előző nevet (pl. első férj utáni családi név) vagy leánykori nevet az eredeti formában kell feltüntetni, pl. Kovács Zsuzsanna. Az „Anyja neve” kérdés a kérelmező édesanyjának leánykori nevére kérdez rá.

Az útlevél típusa rendszerint magánútlevél. Gyerekútlevél esetében is bejelölhető ez a kategória.

„Az útlevél kiállításának helye, kiállító hatóság” pontban azt a várost és útlevélosztályt kell feltüntetni, ahol a kérelmező átvette útlevelét. A Beregszászi járás esetén például azt kell beírni, hogy „Beregszász, helyi útlevélosztály”. Az útlevél kiállításának és érvényességének ideje megtalálható a kérelmező útlevelében.

Az igényelt vízum típusa a „kilencvennapos” vízumok esetén „Beutazó”. Az „Átutazó” megjelölés a tranzit vízumokra vonatkozik.

Ha például egyéves, többszöri beutazásra jogosító vízumot akarunk igényelni, a beutazások száma pontban a „többszöri” rubrikát kell megjelölni, és a vízumot 180 napi tartózkodásra kell igényelni, mivel a szabályozás félévenként kilencvennapi tartózkodást tesz lehetővé a vízummal rendelkezők számára Magyarország területén. (Értelemszerűen öt évre igényelt, többszöri beutazásra feljogosító vízum esetén ötször 180 napi tartózkodás igénylendő.)

Az utazás célja legtöbbször „turista”, illetve „látogatás”, s ez esetben nincs szükség meghívólevélre. Ha viszont az utazás célja „hivatalos”, „üzleti”, „gyógykezelés”, „sírhelylátogatás”, akkor rendelkezni kell az adott úti célt igazoló hivatalos okirattal. Ez lehet hivatalos meghívólevél, gyógykezelést igazoló kórházi irat, a halott hozzátartozó sírjának hollétét igazoló önkormányzati igazolás stb. Meghívólevelet a magyarországi bevándorlási hivatalokban igényelhet a meghívó fél. Ennek kiállítási határideje 30 nap.

Az érkezés idejeként azt a dátumot kell feltüntetni, amikorra első beutazásunkat tervezzük; a távozás ideje legyen a kért vízum érvényességi lejártának körülbelüli időpontja. Ha tehát 2003. november 4-én igénylünk egyéves vízumot, a beutazási dátum legyen például 2003. november 10., a kiuta­zási dátum az ettől számított 365. nap, azaz 2004. november 9.

Az utazás módjánál bármely kategória megjelölhető. Ha valaki a „gépjármű” utazási módot jelölte meg, az ettől függetlenül vonattal vagy gyalogosan is átlépheti az országhatárt.

A 26., 27. kérdőpontot a meghívólevél alapján kell kitölteni, feltéve, ha van ilyen. Aki tehát látogatás céljából kíván utazni, ám nem rendelkezik konkrét meghívóval, annak ezeket a pontokat nem kell kitöltenie.

A 28-as kérdőpont arra kérdez rá, ki biztosítja a kérelmező megélhetésének költségeit magyarországi tartózkodása alatt. Ez lehet „Meghívó”, „Utazási iroda”, vagy „Maga a kérelmező” kategória.

A vízumkérelmező a kérelem aláírásakor jognyilatkozatot tesz arról, miszerint tudomásul veszi, hogy „az illetékes magyar hatóság határátlépéskor a magyarországi beutazás és tartózkodás feltételeit ismételten ellenőrizheti, és azok hiánya esetén a beutazást megtagadhatja”. Ez azt jelenti, hogy aki meghívóval igényelt vízumot, annak a határon fel kell tudni mutatni az adott meghívólevelet, aki pedig magára vállalta magyarországi tartózkodásának megélhetési költségét, rendelkeznie kell egy bizonyos pénzösszeggel.

Ha a kérelmező útlevelében szerepelnek a vele együtt utazó kiskorú gyermekének adatai, a vízum a gyermekre is érvényes. Arra azonban oda kell figyelni, hogy a határ átlépésekor megkövetelhetik, hogy a gyermek fényképe is benne legyen a szülő úti okmányában.

Ha egy négytagú család folyamodik vízumért – pl. anyuka, apuka, két, útlevéllel rendelkező gyermek – és az okmányokból egyértelműen kiderül, hogy valóban szülőkről és azok gyermekeiről van szó, akkor a gyerekeknek nem kell szükségképpen megjelenniük az ügyfélfogadó irodában.

A vízumkérelem csak akkor érvényes, ha azt saját kezűleg aláírta a kérelmező vagy annak törvényes képviselője (szülő, meghatalmazott személy)!

Ha az útlevélben van egy még érvényes „kilencvennapos”, azaz C típusú, többszöri beutazásra jogosító vízum, új vízumfajta – pl. tanulmányi, munkavállalói vízum – úgy igényelhető, ha a korábbi vízumot a konzulátus érvényteleníti.

-farkas-