A KMPSZ pályáztatott, a KAMOT fizet?

Megkezdődhet az oktatási-nevelési támogatások kifizetése?

2003. október 31., 01:00 , 146. szám

Az elmúlt hónapokban nagy a csend a Szülőföldön Magyarul program körül. Közeleg az év vége, ám sem a 2002–2003-as tanévre megítélt oktatási-nevelési támogatási pénzeket nem folyósítják, sem a 2003–2004-es tanévre szóló pályázat nem került még kiírásra. Értesüléseink szerint immár „van pénz” a megítélt támogatások kifizetésére, folyósításához azonban az Illyés Közalapítvány – amint Erdélyben a Romániai Magyar Pedagógusszövetség esetében – Kárpátalján is új „lebonyolítót” nevezett meg a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség helyett.

Az Illyés Közalapítvány (IKA) a 2002–2003-as tanévre kiírt Szülőföldön Magyarul program kárpátaljai pályáztatásával a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséget (KMPSZ) bízta meg, s erre szerződést kötött a szövetséggel. A Beregszászban létrehozott központi irodába 2002. december 31-ig (a pályázati kiírás beadási határidejének lejártáig) 9243 pályázat érkezett. Ezek döntő többsége megfelelt a pályázati feltételeknek, és továbbították azokat az IKA budapesti központjába. A megítélt mintegy kilencezer pályázati támogatásból azonban eddig mindössze ötszáz került kifizetésre.

Információink szerint az IKA és a KMPSZ közötti szerződés 2002 decemberében lejárt, és mindezidáig nem újították meg. A két fél között az utóbbi időben kialakult nyilatkozatháború ugyanakkor nem sok jóval kecsegtet a további együttműködésre vonatkozóan.

A szülőket azonban leginkább az érdekli, mikor juthatnak hozzá a gyermekeik taníttatására megítélt támogatáshoz. A kérdést Hadnagy Miklóshoz, az IKA irodavezetőjéhez továbbítottuk.

– A magyar–ukrán kisebbségi vegyes bizottság jegyzőkönyvben rögzítette, hogy Kárpátalján a Kárpátaljai Magyar Oktatási és Pedagógustanács (KAMOT) bonyolítsa le a Szülőföldön Magyarul oktatási-nevelési támogatás kifizetését. Az IKA ennek megfelelően megkezdte a tárgyalásokat a KAMOT-tal arról, miként tudja lebonyolítani a kifizetéseket, illetve a jövő évi pályáztatást. Az erről szóló szerződés gyakorlatilag megköthető.

– Mikor juthatnak pénzükhöz a pályázók?

– Amint a Magyar Államkincstár elhelyezi a KAMOT számláján a szükséges összeget, attól kezdve a helyi lebonyolítón múlik a folyósítás. Belátásom szerint a kifizetés pár napon belül megkezdődhet. Az IKA rendelkezik a pályázók adataival (lásd az igénylő neve, a magyar igazolvány száma stb.), melyek alapján bárki beazonosítható.

– Mikor kerül meghirdetésre az ez évi támogatási program?

– A 2003–2004-es tanévre szóló pályázatot az új kormányrendelet értelmében a Határon Túli Magyarok Hivatala írja ki, várhatóan november végén. A pályázati kérelmek előreláthatólag március végi határidővel lesznek benyújthatók. A KAMOT-ra vonatkozóan olyan információm van, hogy a szervezet rendelkezik területi irodákkal, ahol az érintettek érdeklődhetnek. Ezen irodák elérhetőségét nyilván a kárpátaljai sajtóban is közzé fogják tenni – tájékoztatott Hadnagy Miklós.

Mivel a szóban forgó Kárpátaljai Magyar Oktatási és Pedagógustanács meglehetősen szűk ismertséggel rendelkezik, bővebb információért a szervezet elnökéhez, Kovács Péterhez fordultunk. Mint az elnök elmondta, a KAMOT-ot idén februárban jegyezték be, s 312 taggal rendelkezik.

– A KAMOT elérhetőségeként a Dayka Gábor Középiskola és a saját telefonszámomat tudom megadni. Támogatáshoz most jutottunk először. Iroda mint olyan az ungvári középiskolában működik néhány négyzetméteren. Nemzetközi vonalunk egyelőre nincs, ezeket a hívásokat otthon bonyolítom a most kapott IKA-támogatásból – tájékoztat az elnök.

– Született-e már szerződés az IKA és a KAMOT között?

– Az IKA még nem kötötte meg velünk a szerződést. (Az interjú néhány nappal korábban készült – a szerk.) Ha minket választanak, akkor azt tudom mon­dani, hogy amint a számlánkra megérkezik a pénz, a KAMOT alapszervezeti elnökein keresz­tül eljuttatjuk az érintettekhez. Ahol ilyen még nem alakult meg, az UMDSZ-alapszervezeteknek min­denütt van tanár tag­ja, így a megfelelő oktatási intézményekben hozzájuk lehet fordulni, és valószínűleg rajtuk keresztül lesz a pénz folyósítva.

– Rendelkeznek-e a pá­lyázók adatbázisával?

– Gondolom, hogy megkapjuk az IKA adatbázisát, és megköszönnénk a pedagógusszövetségnek (a KMPSZ-nek – a szerk.), ha a magyar érdekeket szem előtt tartva, átadnák az adatokat.

– Véleménye szerint el tudja végezni ezt a munkát a KAMOT?

– Az UMDSZ oktatási bizottságának segítségével mindenképpen megbirkózunk a feladattal. A továbbiakban ugyanúgy az oktatási intézmények bonyolítanák le a kifizetéseket, ahogy a pályázatokat is ők rendezték – mondta végezetül Kovács Péter.

– Mire számíthatnak a támogatást elnyert, ám pénzüket hiába váró szülők? – kérdeztük dr. Orosz Ildikótól, a KMPSZ elnökétől.

– Erre most már az Illyés Közalapítvány főkuratóriumának kell választ adnia. Miután az IKA-val kötött korábbi szerződése lejárt, a Pedagógusszövetség próbált kapcsolatot teremteni az újonnan felállt főkuratórium elnökével, titkárságával. Jogállamban hivatalos levélre egy hónapos határidővel választ szokás adni. Ezzel szemben a mai napig egyetlen megkeresésünkre, beadványunkra sem kaptunk választ, ahogyan azon kérdéseinkre sem, hogy mikor kerülhet sor a támogatási pénzek kifizetésére. Olybá tűnt, mintha ez a kérdés nem is érdekelné a közalapítvány főkuratóriumát.

– Mi lehet ennek az oka?

– Jelen helyzetben úgy látom, az IKA „hallgatása” tudatos volt. 2003-ig azért nem folyósították a megítélt támogatási pénzeket, mert politikai okok miatt nem akarták meghosszabbítani a KMPSZ-szel kötött szerződést; azzal a szervezettel, amely 9243 pályázatot fogadott és dolgozott fel, amelynek vannak kiépített alapszervezetei, amely jelen van valamennyi kárpátaljai magyar oktatási intézményben, amely 1991 óta kiáll a kárpátaljai magyar pedagógusok érdekei mellett és teszi a dolgát. Legutóbb az IKA irodavezetője azt nyilatkozta a sajtónak, hogy a KMPSZ nem bonyolíthatja a kifizetést, mert nem rendelkezik ukrán bank­számlával. Ez mond­va­csi­nált kifogás, mivel a Közalapítvánnyal kötött szerződés eleve előírta, hogy rendelkeznünk kell egy kizárólag a támogatási pénzek fogadására és továbbítására szolgáló ukrán valutabankszámlával. Szomorú, hogy mindezt egy komoly magyarországi szervezet képviselője teszi, megpróbálja félrevezetni a közvéleményt, ahelyett, hogy őszintén megmondaná, milyen okból – politikai okok miatt – vonták meg tőlünk a lehetőséget. Létrehoztak egy új szervezetet, amely működése alatt még egyetlen, a kárpátaljai pedagógusokat, a magyar intézményes oktatást érintő problémás kérdésben sem hallatta hangját – lásd magyar érettségi, magyar felvételi, huszti magyar iskola stb. Mindennek olyan sugallata van, mintha a KAMOT létrehozásának egyetlen célja az lett volna, hogy kezelhesse az oktatási-nevelési támogatás pénzeit.

– A gyakorlatban eddig hogyan zajlott a támogatási pénzeknek a címzettekhez való eljuttatása?

– Magyarország nem tud közvetlenül a pályázó szülőnek pénzt utalni. A folyósítás jogi alapja egy szerződés volt, mely szerint a KMPSZ vissza nem térítendő támogatásként továbbította a szülők által megadott bankszámlára a számukra megítélt pénzösszeget. Aki pályázott, tudja, hogy valamennyi pályázó feltüntette a maga pályázati kérelmén a saját nevére nyitott ukrán bankszámla számát. Amikor az ukrajnai valutaszámlánkon megjelent a támogatási összeg, azt egy héten belül el kellett adni az itteni banknak (azaz a napi árfolyamon át kellett váltani hrivnyára), és mi ezt az összeget továbbítottuk egyszerű banki átutalással az adott pályázó személy saját bankszámlájára. Semmilyen közbülső közvetítőre, informátorra nem volt és nincs szükség. További fontos momentum, hogy amikor a pályázó benyújtotta hozzánk a pályázatát, hozzájárult ahhoz, hogy bankszámláját a Pedagógusszövetség nyilvántartásba vegye. A Szövetség azonban nincs felhatalmazva arra, hogy e bankszámlák adatait bárkinek kiadja. Furcsának tartom, hogy a pályázó szülőkkel semmilyen viszonyba nem kerülő személyek, pártok, intézmények foglalkozzanak az adott kérdéssel, ami, meglátásom szerint, nagyon veszélyes a pályázati pénzek folyósításával kapcsolatban.

– Amennyiben novemberben kiírásra kerül az ez évi Szülőföldön Magyarul támogatási programra szóló pályázat, a tervezett határidőn belül, azaz március végéig lebonyolítható-e az újabb pályáztatás, elbírálás, továbbítás stb.?

– Minden bizonnyal lebonyolítható, ha azt szervezetten hajtják végre. A KMPSZ tavaly minden egyes magyar oktatási intézménybe eljuttatta a pályázati űrlapokat, majd ezeket előbb a regionális irodákba (Akna­szla­tina, Munkács, Nagyszőlős, Csap), végül a beregszászi központi irodába gyűjtötte. Itt folyt a véleményezés, számítógépes feldolgozás, internetes továbbítás. Egy év alatt sem volt ez kis munka, de tapasztalataink nyilván megkönnyítették volna a pályáztatás másodszori lebonyolítását.

P. Zs.