Óvatosan a sorszám-kupecekkel!

Folyamatos a vízumok kiadása

2003. november 28., 01:00 , 150. szám

Az ukrán–magyar határátkelőkön november első napjaiban 30-50%-kal esett vissza a napi határforgalom. Az elmúlt héten azután már nagy számban jelentkeztek a „friss vízumosok”, így vasárnap délután-este több határátkelőnél is újra jelentős volt a kocsisor.

Az ügyfél­fo­gadó­ irodákban folyamatos a vízumok kiadása, prob­lémát okoz viszont a sorszám-kupecek felbukkanása.

Az ungvári magyar főkonzulátus hétfő estig több mint 21 ezer vízumot adott ki – tudtuk meg Szabó Ottó fő­kon­zul­tól. Ezen belül az ungvári ügyfél­szolgálati iroda 11 ezer vízumot adott ki, s ha­son­ló nagy­ság­rendben állított ki vízumokat a beregszászi ügy­fél­szolgálati iroda is – tájékoztatták la­pun­kat Viski János és Kál­lay László konzulok.

Az ügyfélszolgálati irodák előtti sorok felszámolására bevezetett rendszer, a konkrét fogadási dátumra és idő­pontra szóló sor­szá­mok kiosztása a jelent­ke­zőknek, valóban jelentős mértékben kiváltotta a kény­szerű sorban állást, s kevesebb lett az ügyfélszolgálatok előtti tumultuózus jelenet is. A vízumkérelmezők száma azonban egyelőre még nem csökken, sőt enyhén növekszik. Ungváron december 3-ra, Beregszászban csupán január 20. utánra válthatott sorszámot az, aki hétfőn jelentkezett a hivatalnál.

A rendszer árnyoldala vi­szont, hogy például Bereg­szász­ban hétfőn kora reggel tapasz­ta­lataink szerint üzérek 250 hriv­nyá­ért „vesztegették” az aznapra szóló sor­szá­mo­kat, délután pedig már csak e hét péntekére szóló „belé­pő­jegyet” tudtunk volna vásárolni, 150 hriv­nyáért darabját. A napok alatt felvirágzó „sorszám-kupeckedésnek” mára kárvallottjai is van­nak. Töb­ben panaszolták, hogy a drága pénzen megvásárolt sor­számról kiderült: egyszerű fénymásolat, hamisítvány.

Az ungvári ügyfélszolgálatnál a távolabbról, pl. Lemberg, Ivano-Frankivszk megyékből ér­kezőktől méltá­nyos­sági alapon még aznap átveszik a vízum­kérel­meket. További fejlemény, hogy immár öt évre szóló ví­zu­mok iránti kérelmeket is fogadnak, ezek elbírálási ideje azonban hosszabb.

Viski János konzul megerősítette, hogy a bélyegzőkkel teli régi útlevelekből a konzulátuson átvezetik az új úti okmányba a még érvényes vízumot (vízumfajtától függetlenül). A könnyebb „vissza­keresés” érdekében azonban érdemes fénymásoltatni az eredeti beutazási vízumot.

Arra a kérdésünkre, hogy mely hatóság tartja nyilván az ún. kilencvennapos vízummal Magyarországon eltöltött napok számát, a Nyírbátori Határőr Igazgatóságon elmondták, ez a határőrség hatásköre és feladata. A „letöltött” napok számát a be- és kiléptető bélyegzők alapján lehet visszaszámolni. Többedszeri beutazásnál érdemes rákérdezni a „maradék” napokra az okmányvizsgáló határőrnél, „túltartózkodás” esetén ugyanis idegenrendészeti eljárás indítható.

P. Zs.