„Kik az Urat félitek, Szent nevét dicsérjétek!”

Templomszentelés Beregdédában

2003. december 5., 01:00 , 151. szám

A közelmúltban ért véget a beregdédai református templom nagyszabású külső-belső felújítása, amihez a helyi gyülekezet anyagi áldozata mellett a Kárpátaljai Református Egyházkerület 24 gyülekezete is hozzájárult egyszeri vasárnapi perselypénzével. Bereg­dédában ennek okán az elmúlt vasárnap tartottak hálaadó istentiszteletet, melyen az egyházkerület számos gyülekezetének küldöttsége is részt vett.

Az egybegyűlteket Kőrözsi Sándor helyi lelkipásztor köszöntötte, majd Kopasz Gyula, a Beregi Egyházmegye esperese idézett a Szentírásból.

Igehirdetésé­ben Zán Fábián Sándor lelkész, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzője többek között arról szólt, hogy a beregdédai gyülekezet nagyon sok megpróbáltatáson ment át, míg eljutott ehhez az ünnephez. „Fontos azonban, hogy a gyülekezetnek ne csak szép temploma legyen, hanem mindig legyenek hívei is, akik megtöltik azt” – hangsúlyozta a tiszteletes.

Ezt követően Kőrözsi Sándor ismertette a templom rövid történetét, majd köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik anyagi, erkölcsi támogatást nyújtottak a templom megújításához. Az ünnepi alkalmat a Beregszászi Református Egyházközség ifjúsági kórusának nívós előadása tette még emlékezetesebbé. Ugyancsak énekszóval dicsérték az Urat a helyi hittanosok és a Szabó Lívia kántor vezette dédai gyülekezeti énekkar tagjai.

Az Ungi és a Beregi Egyházmegye jelenlévő lelkészei egy-egy igével köszöntötték a hálaadókat, illetve tolmácsolták az általuk képviselt református közösségek jókívánságait. Végezetül Kopasz Gyu­la Bereg Egyházmegyei esperes mondott áldást, mely után a jelenlévők elénekelték a Himnuszt.

F. K.