Magyar szó a végeken

Szórványtalálkozó Bilkén

2003. december 5., 01:00 , 151. szám

November 30-án, vasárnap az ilosvai járási Bilke adott otthont a Kárpátaljai Református Egyházkerület Tanügyi Bizottsága által évente megrendezett szórványtalálkozónak. A helyi református templomban azok a gyermekek találkozhattak, akik vasárnapi iskolákban tanulnak magyarul beszélni, ám akcentusuk miatt nem indulhatnak eséllyel a református egyházkerület hagyományos szavalóversenyén.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) által megszervezett és fenntartott vasárnapi iskolákban több éve tanulnak magyarul a szórványban élő magyar vagy magyar eredetű családok gyermekei. Olyan települések ezek, ahol már évtizedek óta nincs intézményes magyar oktatás, és gyakran csak a nagyszülők generációja beszéli anyanyelvi szinten a magyart.

A bilkei református gyülekezet nevében Hánkovics Leonárd helyi lelkipásztor köszöntötte a vendégeket, majd a szervezők képviseletében Bocskor Imola nagyberegi lelkipásztor, a KRE Tanügyi Bizottságának elnöke üdvözölte a résztvevőket és nyitotta meg a találkozót Füle Lajos négysorosával: „Ahol élek, ahol járok, / Nincsenek itt szupersztárok, / Csak egyszerű keresztények, / Akiken át árad a lélek.”

A rendezvényt közös éneklés és ima vezette be. Ezt követően a Bereg Egyházmegyei szavalóverseny győztesei verseltek, majd a szórványban élő gyerekek adták elő verses-zenés műsorukat.

Elsőként a bilkeiek tizenöt fős csoportja mutatkozott be. A mindmáig magyarként számon tartott családok fiataljai néhány éve még gyakorlatilag nem tudtak magyarul, noha családneveik – Nyerges, Mészáros, Bíró – egyértelműen igazolják felmenőik származását. Vezetőjük, Gogola István munkája révén mára valamennyien megtanultak magyarul írni-olvasni, az előadáson szépen szavaltak, énekeltek. A tekeházai gyerekek előadóművészeket megszégyenítő higgadtsággal, magabiztossággal szavaltak, a jelenlévők között többen meg is könnyezték előadásukat. Végül a kajdanói fiatalok a versek mellett gitárjátékkal, dallal teremtettek kellemes hangulatot.

Badó Zsolt