A Régiók Kárpátaljáról is tudósít

Új magazinműsor a Duna Televízión

2003. december 5., 01:00 , 151. szám

A közelmúltban új műsorral jelentkezett a Duna Televízió: Régiók címmel hétközna­pokon 16.30-kor a határon túli magyar stúdiók jelentkeznek adásaikkal. A műsorról Kulin Zoltánt, a Kár­pátaljai Állami Megyei Te­levízió­tár­sa­ság magyar nyelvű adásainak főszer­kesztőjét, a Régiók kárpátaljai társszerkesztőjét kérdeztük.

– Mintegy három hónappal ezelőtt új alegység jött létre a Duna Televízióban: a határon túli és integrációs műsorok igaz­ga­tósága, melynek élén az a Mátay László áll, aki korábban a Magyar Televízióban is hasonló magazin­műsorok beindításában közreműködött. Az ő ötlete volt, hogy a határon túli stúdiókat oly módon vonják be a Duna Televízió mű­sorfolyamába, hogy azok kész, magazin jellegű adásokat gyárt­sanak szülőföldjükön, azaz ne ­csak beszállítóként küldjenek anyagokat, ahogyan az eddig történt. Az elképzelés alap­já­ul az szol­gált, hogy 2001-ben az Illyés Köza­lapítvány és a közszolgálati te­le­ví­ziók „Televíziózás határok nélkül” pályázatának eredményeképpen rengeteg technikai eszköz került ki a határon túlra, s 12 tudósítói központ, illetve stúdió jött létre.

– A magyar televíziónak korábban már volt hasonló műsora…

– Valóban, egy régi adást újítottak fel Régiók címmel, de hogy legyen benne valami új is, minden egyes műsorcímben szerepel annak a városnak a neve, ahol az adást készítik. A félórás műsor hétköznapokon jelentkezik, mégpedig a következő beosztás szerint: hétfőn a marosvásárhelyi, kedden a pozsonyi, szerdán a székely­ud­varhelyi, csütörtökön a szabadkai és az ungvári felváltva, pénteken pedig a kolozsvári stúdió. Mi tehát a vajdaságiakkal osztozunk a műsoridőn – egyik héten ők, a másikon mi jelentkezünk.

– Milyen jellegű műsorra számíthatnak a nézők?

– Az eredeti elképzelés szerint heti hírösszefoglalót adtunk volna, de mivel nem minden régióban tudnak heti rendszerességgel azonos mennyiségű és hírértékű anyagot összehozni, ezért úgy lett kialakítva az adásmenet, hogy a mű­sor első részében aktuális eseményekről készült tudó­sí­tá­sokkal szolgálunk, amelyek ér­té­ke­léséhez-megvitatásához meghívunk egy stúdióvendéget is. Ezt általában egy portré, végezetül pedig a megye vala­mely tájegységét bemutató né­hány perces összeállítás követi. Hang­sú­lyoz­nám azonban, ez nem szentírás, az adásmenetet a buda­pesti kollégákkal közösen állítjuk össze. Reményeink szerint ezzel az új műsorral a korábbiaknál hatékonyabban népszerűsíthetjük vidékünket, és hiteles képet adhatunk régiónk eseményeiről.

– Sajnos a Duna Televízió műsorát még napjainkban is viszonylag kevés kárpátaljai háztartásban nézhetik…

–Mivel magunk is tisztában vagyunk ezzel a sajnálatos körülménnyel, így a sugárzást követő hétfőn az UTV-2 (1+1) csatornán 12.30 és 13.00 között rendelkezésünkre álló műsoridőben megismételjük az adást.

V. N.