Rákóczi szellemében

Rákóczi-ünnepség és vándorkiállítás Beregszászban

2003. december 26., 01:00 , 154. szám

Rákóczi-ünnepséget szer­vezett Beregszászban múlt szombaton a Rákóczi Szövetség Beregszászi Járási Szervezete (RSZBJSZ) a Beregszászi Református Egyházközség gyülekezeti termében.

A megjelenteket Pándy-Szekeres Dávid, az RSZBJSZ elnöke köszöntötte, majd Csatáry György, a II. Rákó­czi Ferenc Kárpátaljai Ma­gyar Fõiskola tanára, szenvedélyes Rákóczi-kutató tartott elõadást „Rákóczi hadserege a szabadságharc kezdetén” címmel. A kutató elõadásában kiemelte a szabadságharc kárpátaljai eseményeinek jelentõségét, majd a hadse­reg szervezési nehézségeit tag­lalta az 1703–11-es történések tükrében.

Az elõadást követõen az egybegyûltek átsétáltak a Bethlen–Rákóczi kastélyhoz, ahol a Rákóczi Szövetség járási szervezetének elnöke, valamint Bíró Ildikó alel­nök megkoszorúzta a nagysá­gos fejedelem emléktábláját.

Ezt követõen a kastélyban kialakított Beregvidéki Múzeumban ünnepélyesen megnyitották a Rákóczi-szabadságharc fõbb szereplõit és eseményeit bemutató vándorkiállítást. A mintegy 30 illusztrációból és ábrából álló kiállítási anyagot Voszori Mária, a kis­várdai múzeum igazgatója, valamint dr. Takács Edit, a sárospataki múzeum történész munkatársa állította össze, s Pándy-Szekeres Dávid közvetítésével jutott el Beregszászba. A tervek szerint a beregszászi érdeklõdõk január közepéig néz­hetik meg a kiállítást, majd a munkácsi várban lesz meg­tekinthetõ, ezenkívül a szervezõk szeretnék, ha néhány kárpátaljai iskolába is eljutna.

ferenczi