A lánglelkű költőre emlékeztek Badalóban

Petőfi születésnapján

2004. január 9., 09:00 , 156. szám

Január elsején nemcsak az új esztendő beköszöntét ünnepelték meg Badalóban, de lánglelkű költőnk, Petőfi Sándor születésének emléknapját is méltatták a Tisza-parti település lakói.

Az ünnepi istentiszteletet Baráth Imre helyi református lelkész tartotta, majd a templom falát 1938 óta ékesítő Petőfi-emléktábla előtt gyülekeztek a megemlékezők. A Himnusz eléneklése után Balogh Zoltán, a KMKSZ helyi alapszerveze­tének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Szoboszlai Tünde, a Gróf Gvadányi József nevét viselő helyi általános iskola tanulója Petőfi Egy gondolat bánt engemet című versét adta elő.

Ezt követően Bakancsos László, a KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének elnöke emlékezett nemzetünk legnagyobb költőjére és forradalmárára. A szónok rámutatott: a 181 éve született Petőfi Sándor az egyetemes magyarság szabadságának szimbóluma volt és maradt is az utókor számára, eszménye és az igazságra való törekvése példaértékű lehet a ma nemzedékének. Sárközi Gyula helyi lakos a Petőfiről szóló saját versét adta elő, végezetül pedig a Szózat eléneklése mellett a résztvevők megkoszorúzták az emléktáblát.

(jakab)