Ukránul a magyar iskolákban?

Olvasóink kérdezték

2004. január 16., 09:00 , 157. szám

Olvasóink oktatással kapcsolatos kérdéseire Herczog György, a megyei állami adminisztráció tudományos és oktatási főosztályának helyettes vezetője válaszolt.

– Egy középiskolai tanár kérdezi Beregszászból: „Igaz-e, hogy szeptembertől, minisztériumi rendeletre, néhány tantárgyat ukrán nyelven oktatnak majd a magyar tannyelvű iskolákban?”

– Ez így, ilyen formában nem igaz – idézhetném a közismert kabarészlogent. Tény, hogy 2003. augusztus 20-án Ukrajna Tudományos és Oktatási Minisztériuma körlevelet adott ki, melyben javasolja: amennyiben azt a tanulók kérik, illetve adottak a szakmai-módszertani feltételek, a nemzetiségi iskolákban oktassák ukrán nyelven Ukrajna történelmét és földrajzát, valamint a katonai előkészítőt. Az ukrán nyelven történő oktatás tehát nem kötelező, legfeljebb igényelhető.

– Eszenyi olvasónk kérdezi, hogy amennyiben számítástechnikai laborral minden középiskolát fel kell szerelni az állami program keretében, az eszenyi középiskola mikor kaphat néhány komputert?

– Az említett program arról szól, hogy a kötelező számítógépes oktatás bevezetésével valamennyi középiskolát fel kell szerelni komputerekkel, részben az oktatási minisztérium hozzájárulásával, részben a megyei és járási adminisztrációk költségvetéséből, illetve szponzori segítséggel. Az illetékes minisztérium 80 ilyen felszerelést ígért Kárpátaljának, ám eddig csak 53-ra utalták át a pénzt. A megyei költségvetésből 2003 folyamán 73 iskola kapott komputeres osztályt. A megye 278 középiskolájából jelenleg 20-ban nincs számítógép. Az eszenyi középiskolában viszont vannak komputerek, mégpedig a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség jóvoltából – mondta el Herczog György.

-farkas-