Csütörtökre tűzték ki az újabb tárgyalást Huszton

Harmadszori nekifutás

2004. február 13., 01:00 , 161. szám

A huszti járási bíróság január 26-án, majd február 6-án is elnapolta a huszti magyar iskolának egy helyi ukrán tannyelvű középiskolával való összevonása ügyében kitűzött tárgyalást. Ezt megelőzően, december 16-án a békéltető tárgyalás is elmaradt. A következő időpontot e hét csütörtökére tűzték ki.

Egyéb elfoglaltságra hivatkozva, két ízben a városi végrehajtó bizottság jogi képviselője kért halasztást, míg egyszer a keresetet benyújtó járási ügyészség kérvényezte a tárgyalás elnapolását.

Mindeközben a magyar tannyelvű Huszti Általános Iskola tanárai immár harmadik hónapja nem veszik át bérüket, így tiltakozva az ellen, hogy V. Biraknak, a városi oktatási főosztály vezetőjének rendeletére decembertől az 5. számú ukrán tannyelvű középiskola könyvelője köteles számfejteni bérüket.

A huszti tantestület dr. Bren­zovics László megyei képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke közbenjárá­sára nemrég petícióval fordult Ivan Rizakhoz, hogy vizsgálja felül az általuk jogszerűtlennek tartott eljárást.

„Amíg a városi végrehajtó bizottság 2003. szeptember 26-án kelt, az iskola átszervezéséről, azaz összevonásáról hozott határozatának törvényességéről nem születik bírósági döntés, addig az oktatási főosztálynak nincs joga felszámolni az önálló magyar iskolát. Ennek okán követeljük a bérek korábbi rend szerinti kifizetését, és kérjük a kormányzót, járjon közbe a huszti magyar iskola ügyének rendezésében” – nyilatkozta a Kárpátaljának Himcsuk Katalin megbízott igazgató.

Mint ismeretes, a városi vb határozata nyomán a huszti oktatási főosztály ősszel elrendelte a magyar iskola átszervezését és átköltözését az 5. számú ukrán tannyelvű középiskolába, valamint kötelezte Himcsuk Katalint az iskola dokumentációjának és bélyegzőjének átadására. A rendelet végrehajtásának határideje immár két hónapja lejárt. A „papíron” felszámolt intézmény kilakoltatását ugyanakkor mindezidáig senki sem forszírozta.

Információink szerint eddig azért húzódott a magyar iskola ügyének tárgyalása, mert Mi­hajlo Dzsanda polgármester szerette volna megvárni annak a fellebbezésnek a kimenetelét, mellyel Ukrajna Legfelsőbb Bíróságához fordult, miután múlt ősszel a megyei fellebbviteli bíróság a magyar iskola javára döntött az ugyancsak a járási ügyészség által kezdeményezett hasonló tárgy­ban született törvényességi óvás nyomán. Csakhogy a Legfelsőbb Bíróságon sok ezer peres ügy vár jogorvoslatra, így akár több hónapig is eltarthat, míg egyáltalán a taláros testület elé kerülhet a fellebbezés.

A huszti járási bíróság a békéltető tárgyalást követően immár harmadszor tűzi napirendre a magyar iskola ügyének tárgyalását február 12-én. A fejleményekről következő lapszámunkban tájékoztatjuk olvasóinkat.

P. Zs.