Milan Sasik: „Még nincs megértés, nincs béke”

Egy éve foglalta el hivatalát Milan Sasik munkácsi görög katolikus püspök

2004. február 13., 01:00 , 161. szám

Milan Sasik püspök, apostoli adminisztrátor egy éve vezeti a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegyét. Ennek kapcsán kértük a püspök atyát, értékelje az elmúlt időszakot.

– Püspök úr, ön tavaly ilyenkor sorra járta az egyházmegye esperesi kerületeit, majd újabb kerületeket hoztak létre. Mi indokolta ezt, illetve milyen eredménnyel járt a változtatás?

– A mostani strukturális átszervezésre azért volt szükség, mert területileg túl nagyok voltak a korábbi esperesi kerületek, nehézkes volt a szervezési munka, a papok és az esperesek közötti információáramlás. A változás nyomán jelenleg minden közigazgatási járásnak van esperese, külön kerület működik Ungváron és Munkácson, valamint a román és a magyar egyházközségek részére. Azonban még így is kétszer kevesebb esperességünk van, mint volt az egyházmegye több mint ötven évvel ezelőtti likvidálását megelőzően.

– Ön rendszeresen szót emel a görög katolikus egyházi ingatlanok, templomok visszaszolgáltatása ügyében. Mi a helyzet jelenleg?

– Az egyházmegyének jelenleg 156 temploma van, a bejegyzett egyházközségek száma viszont 350. Az itt élő görög katolikusság nagyobb része tehát templomán kívül imádkozik, tart szentliturgiát. Az ungvári járási Nagylázon és a munkácsi járási Benedekfaluban az érvényes bírósági határozat ellenére sem engedik a görög híveket a pravoszlávok által használt templomba, még a máshol bevált közös használat elől is kategorikusan elzárkóznak. Ennek ellenére Nagylázon karácsonykor a hóban-fagyban tartott szentliturgián is a szere­tetről, a meg­bocsátásról szólt a Szent­írás-magyarázat. Ott, ahol 13. éve tart a perlekedés, pereskedés a templomhasználat ügyében. De még nincs megértés, nincs béke.

– Hány egykori görög katolikus templom van jelenleg is zárva a hívek előtt?

– Mintegy tíz olyan egyházközség van, ahol a hívek kénytelenek a szabad ég alatt imádkozni, mert az elődeik által épített templom zárva van előttük. 1947 előtt a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegyének 409 szentélye volt, ebből eddig 101 került vissza az egyházközségek tulajdonába, 19 templomot használnak felváltva a görög katolikus és a pravoszláv hívők. A vissza nem szolgáltatott templomok száma 289. Vannak települések, ahol nem alakult újjá az egykori görög egyházközség, míg máshol templom nélkül maradt az újjáéledt közösség. 1989 óta 46 új szentély épült az egyházmegyében, 65 építése van folyamatban (pl. Nagyszőlősön). A 287 egykori parókia, egyházi iskola, egyéb ingatlan közül 53-at kaptak vissza az egyházközségek.

– Romzsa Tódor vértanú püspök emlékére Nagy­bocs­kón múzeumot terveznek létrehozni, melyben lehetőség szerint egy Romzsa-ereklyét is szeretnének elhelyezni. Van erre mód?

– Az egyházmegye vezetősége korábban jóváhagyta, hogy a nagybocskói görög katolikus templom kapjon egy Romzsa-ereklyét. Az emlékházban így nem lesz ereklye, ott a mártír püspök személyes tárgyai, a Romzsa család hagyatéka kap helyet.

– Kárpátalján jelenleg hány magyar görög katolikus egyházközség működik, hány magyar ajkú vagy magyarul beszélő pap teljesít szolgálatot ezekben?

– Az egyházmegye adatai szerint a megyében 30 ezer magyar ajkú görög katolikus él. Jelenleg 37 magyarlakta településen tartanak görög liturgiát, a bejegyzett egyházközségek száma 35. Ezekben 20 pap szolgál, és szép számban tanulnak magyar papnövendékek a szemináriumokban is.

– Tavaly kezdte meg működését az első görög katolikus líceum Karácsfalván. Milyen távlati feladatok állnak az új intézmény előtt, illetve miért tartja fontosnak, hogy görög katolikus nevelést adó iskola működjék a magyar ajkú fiatalok részére?

– Amikor az egyházmegye élére kerültem, a líceum lényegében már megvolt, tehát mindnyájan – s természetesen magam is – fontosnak tartjuk az egyházi oktatást, hisz a tanítás valamikor az egyházból nőtte ki magát. Ma már nagyon sok lehetőségük van a fiataloknak a továbbtanulásra, mégis sokan vannak, akik egyházi iskolát választanak, persze nem véletlenül. Több ilyen kezdeményezésre lenne szükség, ám ez leginkább pénzkérdés. Ha visszakapnánk az egykori iskolaépületeket, akkor mindjárt könnyebb lenne az újrakezdés, de építkezésre, telekvásárlásra nem futja az amúgy is szegény eklézsiából.

Popovics Zsuzsanna