A szülők futnak a pénzük után

Nehezen ér révbe a „Szülőföldön magyarul” pályázat

2004. február 20., 01:00 , 162. szám

2004 februárjában már az Illyés Közalapítvány (IKA) által lebonyolított „Szü­lőföldön magyarul” pályázat ez évi, sorban harmadik kiírásáról kellene tájékoztatnunk a kárpátaljai magyar családokat. Ehelyett még mindig a 2002-es költségvetési évre meghirdetett pályázat ki(nem)fi­zetése van „napirenden”.

Az IKA által megítélt támogatási pénzek eddig csak minden harmadik nyertes pályázóhoz jutottak el, míg a kifizetéssel megbízott új lebonyolító fölösleges kálváriajárásra kényszeríti a pályázókat, illetve több esetben vitatja a kifizetés jogosságát.

Múlt év novemberében az IKA a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Szülők és Pedagógusok Tanácsát (KAMOT) bízta meg az „oktatási-nevelési támogatás lebonyolításának koordinálásával”, félreállítva a pályáztatást végző Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséget (KMPSZ). Rövidesen létrejött a KAMOT Jótékonysági Alapítvány, melyet immár a KAMOT bízott meg a pályázatok lebonyolításával.

Az új végrehajtók első körben „adatpótlásra” kötelezték a szülőket.

Akik értesültek a változásról, azok közül legtöbben igyekeztek mielőbb beszerezni, s benyújtani a kért igazolásokat. Volt ugyanakkor, aki nem akart ismételten „pályázni” az egyszer már megítélt támogatásra, mások viszont nem is hallottak a kifizetés feltételéül szabott pótlólagos adatgyűjtésről, és hónapokig várták, hogy majd csak történik valami…

Decembertől, majd egyéves késéssel kezdetét vette a kifizetés. Az új régiós irodákba beérkeztek a községek szerinti „kifizetési névlisták”, melyek azonban sok esetben hiányosak voltak. Megindult a zúgolódás, hogy nincsenek meg a pályázatok, valaki, valahol rosszul végezte a dolgát. Sok pályázó a KMPSZ beregszászi irodájában próbálta keresni igazát, vagy kért tájékoztatást, mivel nem tudta, hogy falujában ki a „KAMOT-illetékes”.

A KMPSZ elnöksége végül maga tájékoztatott levélben minden pályázót. A szövetség vállalta továbbá, hogy szükség esetén igazolást állít ki a megbízottjai által korábban fogadott pályázatnak az IKA illetékes testülete általi elbírálásának időpontjáról, illetve fénymásolatban átadja a pályázónak az általa benyújtott igazolásokat és magát a pályázati űrlapot (rajta az iktatószámmal). A pedagógusszövetségnél eddig közel százötven szülő kérte a pályázati űrlap vagy a pályázathoz benyújtott eredeti okmányok fénymásolatát.

Sok szülő csak a KMPSZ tájékoztató leveléből értesült arról, hogy maguknak kell érdeklődniük, nevük szerepel-e a kifizetési listán, s mi a teendő, ha nem.

„Az egyik beregújfalui apuka levelünk nyomán kereste fel a KMPSZ-irodát. Elmondta, hogy eddig nem is hallott a KAMOT-ról, s aziránt érdeklődött, hogy akkor most mit is tegyen. Rutinszerűen kiadtuk számára a pályázati űrlap fénymásolatát és átirányítottuk a KAMOT-irodába. Onnan azonban megint hozzánk tért vissza, mondván, ő még nem „adatpótolt,” és nem tudja, kinél kell ezt Be­reg­­új­fa­luban megtenni…” – mond­ja Hutterer Éva, a „Szülőföl­dön magyarul” pályázat korábbi kárpátaljai koordinátora.

Amint megkezdődött a KAMOT által kért pótigazolások begyűjtése, több községből jelezték a pedagógusszövetségnek, hogy a KAMOT régiós irodáiban „nem találnak” számos, az elsők között benyújtott pályázatot. For­nosról 50, Szürtéből 10, Szernyéről 24, Szalókáról 20, Nagypaládról 23, Dercenből 24 pályázó kereste hiába nevét a kifizetési listákon.

„Fölöttébb furcsa, hogy legtöbb esetben azok nem szerepelnek a listán, akik korábban lebonyolítói voltak a pályáztatásnak, mivel szinte minden esetben elsősorban a helyi KMPSZ-megbízottak és a pedagógusok pályázatai „tűntek el”. Nem tartom valószínűnek, hogy ezek az emberek éppen a saját pályázataikat nem töltötték volna ki helyesen, míg a többi pályázóét viszont igen. Ezt én nyílt politikai nyomásként, illetve retorzióként értékelem” – fejti ki véleményét dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke.

A KMPSZ-től megkapott pályázati űrlap iktatási száma alapján egyébként a KAMOT később legtöbbször rendben megkapja az IKA-tól a keresett pályázatot, melyről kiderül, hogy nincs vele semmi baj, és a támogatási pénzt is megítélték – tudtuk meg.

Több szülő azonban hiába adatpótol, érdeklődik, járja végig valamennyi instanciát, mivel a KAMOT bizonyos esetekben jogtalanul felülbírálja az IKA által korábban jóváhagyott pályázatok érvényességét, és törli azokat a kifizetésre jogosultak listájáról – tájé­koz­tattak a KMPSZ-nél.

Az egyik ilyen tipikus eset, amikor az a gyerek, akire a támogatást kérték, a pályázat benyújtásának évében, azaz 2002 végén vagy 2003-ban betöltötte 18. életévét. A pályázati kiírás szerint pedig a pályázat célja: „Kiskorú – 18 év alatti – gyermekek … támogatása” (idézet a 2002 márciusában meghirdetett pályázati kiírásból). Eszerint minden olyan gyerek esetében igényelni lehetett a támogatást, aki a pályázat benyújtásának időpontjáig nem töltötte be 18. életévét. A KMPSZ-nél ugyanakkor eddig mintegy húsz olyan szülő jelentkezett, akiknek mégis erre hivatkozva, visszamenőleg érvénytelenítették a pályázatát.

A másik „problémás” eset, amikor a pályázó szülő, a 2002 első felében benyújtott pályázata mellett, később egy kiegészítő pályázatot is beadott, arra a második vagy harmadik gyermekére, aki szeptembertől szintén magyar iskolába, óvodába járt. A kiegészítő pályázatot a KAMOT most második pályázatként értékeli, és mivel egy évben csak egy pályázatot lehet benyújtani, jogtalannak ítéli az eljárást.

Egy tiszakeresztúri anyuka például előbb két gyermekére nyújtott be pályázatot, majd a tanévkezdést követően a harmadik iskolás gyermekére is. Az IKA mindhárom gyermekre megítélte a támogatást, a KAMOT viszont most csak a kiegészítő pályázat, azaz a legkisebb gyermek utáni támogatást hajlandó kifizetni a családnak. Infor­má­ció­ink szerint számos hasonló esetben a KAMOT a kevesebb támogatási pénz kifizetésével járó pályázatot tartja „jogszerűnek”. Eddig közel 70 család jelezte a KMPSZ-nél, hogy emiatt elutasították a számukra megítélt támogatás kifizetését.

A pénzüktől jogtalanul megfosztott szülők elviekben persze fellebbezhetnek az IKA-nál, majd szükség esetén pert is indíthatnak a testület ellen. Csakhogy a legtöbb pórul járt szülő óvakodik szembeszállni azokkal, akiktől továbbra is pénzt vár, akiktől szeretné legalább egy gyermekére megkapni a támogatást. Viszonyaink ismeretében mindenki számára evidens továbbá, hogy a kárpátaljai szülőknek se lehetőségük, se pénzük a pereskedésre…

A költséglefaragási szándék egyértelmű. Előbb a 2002-es költségvetési évre meghirdetett pályázatból lett a 2002–2003-as tanévre szóló, vélhetőleg azért, hogy a következő pályázatot már csak a 2003–2004-es tanévre kelljen meghirdetni. Ezzel pedig egyévnyi támogatást lehetett „megspórolni”. Majd néhány száz pályázat „eltűnt”, és csak a KMPSZ adatbázisának köszönhetően lehet utá­na­keresni azoknak. Végül ed­dig száznál több pályázatot nyilvánítottak „érvénytelennek” szak­értők szerint mondvacsinált okok­ra hivatkozva, jogtalanul.

Az oktatási-nevelési támogatás kifizetésével kapcsolatos problémákról a beregszászi KAMOT-irodában is tájékoztatást kértünk. Az iroda vezetője azonban nem volt hajlandó tájékoztatni a közvéleményt, majd Zubánics Lászlóhoz, a KAMOT Jótékonysági Alapítvány illetékeséhez irányított. Zubánicsot azonban nem sikerült elérnünk sem munkahelyén, sem a KAMOT-irodában, sem saját mobiltelefonján. Kérdéseinket ezt követően írásban juttattuk el a beregszászi KAMOT-irodába, választ azonban ezekre sem kaptunk.

Popovics Zsuzsanna