A KKI csak a KMKSZ által hi­telesített iratokat fogadja el

Tart a kárpótlási folyamat

2004. március 19., 01:00 , 166. szám

A magyar állam 30 ezerről 400 ezer forintra emelte a politikai üldözöttek életvesztése után járó kárpótlás összegét. A pótlólagos kárpótlás 2003 júliusában vette kezdetét, s a folyamat máig tart.

A Központi Kárrendezési Iroda (KKI) tavaly nyár óta levélben kereste-keresi meg a kárpótlásra jogosultakat, akiknek nyilatkozniuk kell ar­ról, hová kérik átutalni a kárpótlást (bank­számla­-nyilatkozat), illetve szükség esetén be kell nyújtaniuk az egyéb dokumentumokat (pl. az időközben elhunyt kárpótlásigénylő hozzátartozóinak hagyatéki örökösödését igazoló iratokat).

A kiegészítő kárpótlási határozat meghozatala érdekében a KKI rendszerint kéri az állami közjegyző által kiállított eredeti hagyatéki iratot (hagyatékátadó végzés) és az örökös születési bizonyítványának kivonatát hiteles magyar fordításban.

A KKI arról is tájékoztatja az érintetteket, hogy „hiteles magyar fordításnak minősül a magyar Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a kiállítás helye szerinti magyar külképviseleti szerv (azaz a konzulátus – a szerk.), vagy a magyar közjegyző, illetve a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) hitelesítési záradékával ellátott fordítás”.

A Magyar Köztársaság főkonzulátusának ungvári és beregszászi ügyfélszolgálati irodáin ingyenesen hitelesítik a kárpótoltak számlanyilatkozatait.

A KKI-val való megállapodás alapján az ukrán nyelvű örökösödési dokumentumok magyar fordítását a KMKSZ járási irodáinak arra felhatalmazott munkatársai is hitelesíthetik.

A kárpótlásra jogosultak hozzátartozói azonban esetenként a helyi községi, városi tanácsok által kiállított igazolással támasztották alá a hagyatéki örökségre való jogosultságot, amit a központi vagy az adott megyei (nyíregyházi, miskolci, debreceni) kárrendezési irodák nem fogadtak el. Az állami közjegyzői hivatalok elismert fordítói által magyar nyelvre fordított dokumentumokat a KKI-irodák ugyancsak nem fogadják el hitelesnek.

Azok a kárpótlásra jogosult személyek, akiktől a kárpótlási határozat meghozatalához a KKI további dokumentumokat kér, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség járási irodáiban kérhetik az iratok fordítását és hitelesítését, ahol a megbízott ügyintézők mindezt térítésmentesen elvégzik.

Popovics Zsuzsanna

A KMKSZ járási irodáinak címe:

Ungvár

Pravoszláv part 5.

Fogadási idő: hétfőtől péntekig, helyi idő szerint 8.00–17.00 óra között. Ügyintéző: Budai Zsuzsanna.

Munkács

Frunze u. 1.

Munkanapokon 8.00–11.30 óra között. Ügyintéző: Kara­beles Jána.

Beregszász

Korjatovics u. 3.

Munkanapokon 8.00–12.00 óra között. Ügyintéző: Olasz Éva.

Nagyszőlős

Ivan Franko u. 1.

Munkanapokon 8.00–12.00 óra között. Ügyintéző: Nagy Klára.

Técső

Puskin u. 18.

Hétfőn, szerdán, pénteken 10.00–15.00 óra között. Ügyintéző: Bányász Erzsébet.