A forradalomra emlékeztek

2004. március 26., 01:00 , 167. szám

Az ungvári járási Kor­lát­helmec magyarsága is meg­emlékezett az 1848–49-es magyar forradalom és sza­badságharc 156. évfordulójáról. A zsúfolásig telt kul­túrházban Fedor László, a KMKSZ helyi alap­szervezetének elnöke köszöntötte a jelenlévőket. A forradalom eseményeit Munkácsi László elevenítette fel, Gazda Gabriella forradalmi verseket szavalt. Az eseményt a korláthelmeci óvodások ünnepi műsora zárta, felkészítők: Németi Borbála óvodavezető és Oroszi Ida óvónő.

S. E.