Gyalogösvény, gyalogút

Versek, mondókák, tréfák gyerekeknek

2004. március 26., 01:00 , 167. szám

Szalai Borbála a legismertebb kárpátaljai képviselője a magyar gyermekirodalomnak. Versei megjelentek és megjelennek a magyarországi és Kárpát-medencei antológiákban, tankönyvekben, olvasókönyvekben, folyóiratokban. Számon tartja a Ki kicsoda a mai magyar gyermekirodalomban? című életrajzi kislexikon is. Többek között ezt közli róla: „Írásaiban az élő és élettelen természet megannyi érdekes vonatkozása és képe jelen van: az évszakváltozásokon, az állatok birodalmán át a csillagokig. Versei hangulatosak, dallamosak, könnyen tanulhatók: párbeszédei, kérdő mondatai, hasonlatai elevenné, színessé, pattogó ritmusúvá teszik őket.”

Épp a fentiek miatt hiányolta oly nagyon a gyermekverseket szerető olvasó Szalai Borbála újabb műveinek kötetbe gyűjtését.

A Gyalogösvény, gyalogút című könyvébe legújabb verseit, mondókáit, tréfáit válogatta be a szerző. Akárcsak korábbi köteteiben, itt is jelentős szerep jut a természet, a gyermekeket körülvevő állatvilág bemutatásának, ám most nagyobb teret kap a játék, a tréfa, a szójátékra épülő megoldás. A név- és falucsúfolók, a helységneves rigmusok különleges hangulatot teremtenek. (Uzsok, Sóslak, / Fenyvesvölgy, nem nő ott se bükk, se tölgy; No, mit láttál Darócon? Koca lógott kanócon…) Szalai Borbála verseiben megelevenedik a népélet megannyi jelenete: a lekvárfőzés, vajköpülés, a szüret, a kukorica pattogtatása stb. A nyelvi könnyedség valamennyi verset zenévé, ritmussá, vibrálássá alakítja. Vidám, rímes, játékos mondókái, kiszámolói kiválóan alkalmasak nyelvgyakorlásra, az esetleges hangképzési, kiejtési hibák kiküszöbölésére, így egyaránt haszonnal forgathatják óvónők, tanítónők, valamint a szórványvidéken magyar nyelvet oktató pedagógusok. Rövid rímes meséi kedvenc olvasmányai lehetnek az olvasással most ismerkedő kisiskolásoknak.

Szalai Borbála valamennyi írását átszövi a gyermekszeretet. Nem lehajol a gyerekekhez, hanem közéjük ül játszani, mesélni, mókázni.

Jankovics Mária kedves rajzai teszik teljessé a kötetet. (Intermix Kiadó, 2003.)

pm.