Illyés Éva: „A gyerekek jelentik a jövőt”

Mi újság Nagybocskón?

2004. március 26., 01:00 , 167. szám

A rahói járási Nagy­bocs­kón viszonylag kevés magyar család él. Ennek ellenére mind a rendszerváltás előtt, mind a mai, kíméletlen piaci világban őrizték-őrzik hitüket, anyanyelvüket, hagyományaikat.

– A felső-Tisza-vidéki szórványmagyarság anyanyelvi óvoda, iskola nélkül nevelte magyarnak gyermekeit, unokáit. A szabad vallásgyakorlás kezdetétől – 90-es évek – az egyedüli mentsvárat Nagybocs­kón is a templomban hallott magyar szó jelentette. Megindult a magyar nyelvű hitoktatás, majd a vasárnapi iskolában tanulhattak a magyar családból származó gyerekek. Sajnos ez utóbbi az Illyés Közalapítvány támogatásának hiányában tavaly abbamaradt. Van viszont magyar katolikus óvodánk, amiért sokat küzdött mind a katolikus egyház, mind a helyi magyar közösség – mondja Illyés Éva, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Nagybocskói Alapszerveze­tének elnöke.

– Miért fontos az „utánpótlás” nevelése?

– A gyerekek jelentik a jövőt, nélkülük megöregszünk, és lassan elfogyunk. A mi alapszervezetünk 1992-ben alakult, jelenleg 206 tagja van. Korábban voltunk többen is, ám az idősek lassan elmennek, míg a fiatalság, mindenekelőtt a vegyes házasságok miatt, egyre inkább beolvad a helyi ukránok, oroszok közé. Arra azonban büszke vagyok, hogy eddig több mint 300-an igényeltek a községben magyar igazolványt, ami a magyarsághoz való lelki-érzelmi kötődést bizonyítja.

– Vízumigénylés?

– Magyarországi vízumot természetesen jóval kevesebben igényelnek, mint magyar igazolványt, de így is sokan vannak, akiknek rokonlátogatás, gyógykezeltetés miatt szükségük van a beutazási engedélyre. A vízumot kiállító konzulátusi irodák nagyon messze vannak, és persze sokba kerül Beregszászba, Ungvárra utazni. Ezért tartom különösen fontosnak, hogy a KMKSZ helyben vállalta a vízumigénylések intézését, ahogyan azt korábban a magyar igazolványok esetében is tettük. Sajnálatos egyébként, hogy a magyar igazolványért most már Rahóra kell utazniuk az igénylőknek, kár volt szétverni a korábbi irodahálózatot és szélnek ereszteni a helyi kérelembegyűjtőket.

V. N.