Keresztútjárás Korláthelmecen

2004. április 9., 02:00 , 169. szám

Április 4-én, virágvasárnap a munkácsi, ungvári és ungvári járási katolikus fiatalok Korláthelmecen tartottak ifjúsági találkozót, ahol jelképesen végigjárták Jézus Krisztus keresztútját, így emlékezve a Megváltó kínszenvedéseire és kereszthalálára.

Több mint négyszáz zarándok fiatal és helyi hívő végezte együtt a keresztúti ájtatosságot a faluközpontból a temetőkertig vezető, stációkat jelképező hófehér, barkás-gyertyás keresztek mentén. Az egyes stációknál felelevenítették Jézus keresztútjának bibliai mozzanatait.

Ezt követően szabadtéri szentmisét mutatott be Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke és Molnár János helyi katolikus plébános. A püspök atya szent­beszé­dében három kifejezéssel – küzdelem, győzelem, alleluja – jellemezte az Istennek tetsző, valódi húsvéti előkészületet. „Ennek elsődleges feltétele, hogy ne magunkban, hanem Istenben bízzunk” – mondta Antal püspök.

A szentmisén, a helyi református gyülekezet tagjaival együtt, jelen volt Nagy István református lelkész.

-vn-