Krisztusban Kedves Testvérek!

2004. április 9., 02:00 , 169. szám

Örvendjetek!... Ne féljetek!

Ismét eljött az idő, amikor az evangélium e szavait ünnepélyesen kihirdetjük templomainkban Krisztus nagy és dicsőséges Feltámadásának, liturgikus évünk legnagyobb ünnepén, amely­től minden kezdődik és amelyben minden teljesedik.

Világosodjunk fel ezen ünnepéllyel, és egymást mint testvérek, öleljük, a feltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg.

E két szó: öröm és testvér oly fontosak manapság. Mert amikor az ember szívében van a „csendes” öröm, amely a Szentlélek adománya (Gal 5,20) és testvére van mellette – akkor az ember boldog és biztos léptekkel halad életében az Atyához, „ki a mennyekben van” (Mt 6,9).

Az Úr hirdeti ezen feltámadási evangéliumában: „Ne féljetek! Menjetek és vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába: ott majd viszontlátnak” (Mt 28, 10). Testvéreim, ne féljetek hirdetni a Feltámadt Urat testvéreiteknek – férfiaknak és nőknek, akik mellettetek élnek! Ne féljetek! Mert otthonaitokban, mindennapi ügyes-bajos dolgaitok közt meglátjátok az Urat. Nem valahol a boldog élet ábrándjai közt, amely csak az anyagi jólétben helyezkedik, hanem ott, a szegény Galileában – amint mondja az Úr –, ahol születtünk, ahol élünk, ott találkozunk Vele és megtaláljuk az örömet, amely nyugalmat ad. S akkor szívünk mélyéből mondhatjuk: Testvérek! Megbo­csátunk a minket gyűlölőknek.

Legyünk a Feltámadás hírnökei, telve örömmel, hordozván magunkban az Ige csíráját, amely „megvilágosít minden embert”!

A Szent Istenszülő védőpalástja oltalmazzon mindnyájatokat, és boldog Tódor munkácsi vértanú püspök vezessen minket közelebb a Mennyországhoz.

Szeretettel küldöm mindnyájatoknak főpásztori áldásomat.

Milan Sasik CM
püspök, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye apostoli kormányzója