Még három hétig pályázhatunk

Oktatási-nevelési támogatás

2004. április 30., 10:00 , 172. szám

Félidejéhez érkezett az idei tanévre meghirdetett oktatási-nevelési, tankönyv- és taneszköz-, illetve hallgatói támogatás pályázati időszaka. A pályáztatást végző alapítvány beregszászi irodájába eddig 6226 pályázat futott be.

Húsvétot követően lassan minden magyarlakta településen megkezdték munkájukat az oktatási-nevelési támogatás pályáztatásával megbízott adatbiztosok. Ezekben a napokban a magyar tannyelvű iskolák százával állítják ki tanulóiknak az iskolalátogatási igazolásokat, míg a pályázó szülők szorgalmasan gyűjtik a szükséges okmánymásolatokat, illetve váltják ki adóazonosító-számukat.

Ha azután minden szükséges okmány megvan, már mehetnek is a településen kijelölt illetékes adatbiztoshoz. A korábbi pályáztatási folyamattal ellentétben azonban a magyarok lakta települések egy jelentős hányadában most nem pedagógusok vagy más iskolai alkalmazottak foglalkoznak a pályázati űrlapok begyűjtésével, hanem hivatalnokok, például tanácsi dolgozók: jegyzők, könyvelők, könyvtárosok stb. Például Bátyúban két, Nagydobronyban három tanácsi alkalmazott dolgozik főmunkaidőben azon, hogy rendben kitöltsék a pályázati űrlapokat.

A folyamat ugyanakkor korántsem zökkenőmentes. Gyakori a sorban állás, a szülők nemegyszer hiába fáradnak, mivel a megbízottak néha "nem érnek rá" foglalkozni velük.

Találtunk olyan iskolát is, ahol "egyéb elfoglaltsága miatt" az adatgyűjtéssel megbízott személy még egyáltalán "nem ért rá" foglalkozni a pályáztatással. Amely településen viszont időben hozzáláttak a pályázatok fogadásához – akár tanácsi, akár egyéb segédlettel –, ott mára 220-300 pályázatot is begyűjtöttek.

Ungváron, megosztott munkarendben, délelőtt a Vasút utca 56. szám alatt, délután a helyi középiskolában végzik az adatgyűjtést. A precíz munkamegosztás ellenére időnként mégis zárt ajtó előtt topognak a szülők, mivel az adatgyűjtő "ügyintézés okán" éppen Beregszászba utazott.

Mint azt a pályáztatást végző KAMOT Jótékonysági Alapítvány beregszászi irodájában kérdésünkre elmondták, hozzájuk eddig 6226 oktatási-nevelési és 54 hallgatói támogatásigénylés érkezett.

Ugyancsak megtudtuk, hogy jár a támogatás azon tanulóknak, akik esti tagozaton végzik középiskolai tanulmányaikat, továbbá mindazoknak, akik önhibájukon kívül nem járhatnak magyar oktatási intézménybe (ez akkor is igaz, ha a magyar általános iskolát végzett tanuló azért jár ukrán középiskolába, mert az adott településen nincs megfelelő magyar tanintézmény).

Nagy számban jelentkeznek a támogatásért a kárpátaljai magyar felsőoktatási intézményekben tanuló diákok is, akik – idén első ízben – 2700 forintos hallgatói támogatásra pályázhatnak. Esetükben az adóazonosító-szám megszerzése okoz némi problémát, mivel azt csak a lakhelyük szerinti adóhatóságnál válthatják ki a megadott fogadónapon és persze tanítási időben.

Fontos tudnivaló, hogy a pályázatok leadási határideje május 15. (ami egyébként szombatra esik), így e hét hétfőjétől számítva már csak 15 munkanap áll a pályázni kívánók rendelkezésére.

-nagy-