III. Katolikus Romatalálkozó Nagyszőlősön

2004. május 7., 10:00 , 173. szám

A spanyol származású El Pelé roma vértanú boldoggá avatásának ünnepnapja tiszteletére szervezett találkozót roma híveinek a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye május harmadikán Nagyszőlősön.

Az idei cigányzarándoklatnak az Urunk Mennybemenetele templom adott otthont, melyet zsúfolásig megtöltöttek a papok és hitoktatók vezetésével érkezett koncházai, minaji, kincseshomoki, schönborni, pósaházai, viski, beregújfalui, ungvári, munkácsi és nagyszőlősi roma egyháztagok.

Délelőtt Majnek Antal megyéspüspök celebrált szentmisét, majd Mészáros Domonkos ungvári plébános atya tartott evangelizációs előadást a közel háromszáz jelenlévőnek. Az ebédet követően műsoros bemutatkozást tartottak a cigány közösségek.

Badó Zsolt