Nepomuki Szent János kultusza Kárpátalján

2004. május 14., 10:00 , 174. szám

1393 márciusában IV. Ulászló király parancsára Prágában a Vlátva folyóba dobták Nepomuki Jánost, a királyné gyóntatóját. 336 évvel halála után XIII. Benedek pápa szentté avatta a mártír prágai kanonokot. A XVIII. sz. folyamán Nepomuki Szent János kultusza gyorsan terjedt az osztrák birodalomban, s elérte a mai Kárpátalja területét is. Erről tanúskodnak azok a Nepomuki Szent János-szobrok is, amelyek egykor Ungváron, Munkácson, s talán néhány más helységben is álltak.

A XIV. század végén Csehországban IV. Ulászló király erélyesen lépett fel az éppen széttagolt katolikus egyházzal szemben. A konfliktus nyílt összetűzéshez vezetett, amely Nepomuki János prágai kanonok kivégzésében tetőzött. Akkor még senki sem tudta, hogy a mártír kanonokot szentté avatják.

Nepomuki Jánost a prágai Szent Vit templomában temették el. Egy idő múlva különös csodák történtek sírjánál. Így például a korabeli feljegyzések szerint 1618-ban, amikor a protestánsok ki akarták ásni tetemét, mindenki, ki részt vett ebben, meghalt. Az ellenreformáció idején neve már jól ismert a katolikus világban. Ezután 1729-ben szentté avatják, ám állami ünneppé emlékének méltatása csak 1771-ben válik.

Ennek ellenére kultusza már a XVIII. század első felében széles körben elterjedt, s eljutott a mai Kárpátalja területére is. Nepomuki Szent Jánosnak szentelt templomok, kápolnák és szobrok jelentek meg. Ez utóbbiakat legtöbbször a folyópartokon és hidak mellett állították fel, ami nem véletlen, hiszen Nepomuki Szent János a folyók, hidak, hajósok, halászok, molnárok védőszentje.

E szobrok egyike az 1730-as évektől állt Ungváron, az ún. Kis-Ung bal partján, az azt átszelő híd mellett (a néhai Bercsényi, majd legutóbb Vörös Rózsa nevű étterem előterében), a mai Volosin (régi Kishíd) utca elején. A Nepomuki Szent Jánost ábrázoló szobor (általában fehér papi ruhában, kék lebenyben, kereszttel a kezében ábrázolták) egy kis kápolnában volt felállítva. Az eredeti alkotást az 1890-es években ki kellett cserélni. A munkát Petridész János, az ismert ungvári szobrász-keramikus és közéleti személyiség vállalta. 1925-ben a kis-ungi új híd építésekor a szobor megsérült. Ezután a Kálváriára helyezték át, de itt se volt nyugta. Végül Csehország védőszentjének szobrát 1937 szeptemberében Ungvár elővárosában, Radvánczon, az ottani, éppen akkor felújított katolikus templom keleti fala mellett állították fel.

Az elmúlt év őszén felkerestük a templomot. Az ősrégi épület romokban hever, fákkal, bokrokkal és gazzal benőve. A szobrot ledöntötték, fejét letörték, s a bokrok közé dobták. Ez volt a szentek sorsa a szovjet időkben.

Némileg hasonló volt a munkácsi Nepomuki Szent János-szobor sorsa is. Ez a szobor egy kápolnaformájú talapzaton állt a piactéren, szemben a Rákóczi-kastéllyal. A hagyomány, de a szobor talapzatán olvasható felirat is arról tanúskodik, hogy azt gróf Quirin császári kapitány tiszteletére állították fel, aki 1703. június 28-án a munkácsi ütközetben halt meg Majos János kuruc katona golyója által. A császáriak hajnalban támadtak a városban tartózkodó II. Rákóczi Ferencre és kis csapatára. A fejedelem az ágyából ugrott ki az ellenség támadásakor, s csak egy helyi katonájának köszönhetően sikerült elmenekülnie a túlerőben lévő császáriak elől, és átgázolva a Latorcán, visszavonulni a hegyek közé.

A szobor sokáig állt a helyén, de a XIX. században már zavarta a közlekedést. Az 1850-es évektől azután a szobornak nem volt biztos helye. Utoljára a latorcai hídfőnél állt a szobor, míg végül 1871-ben innen is elmozdították. A három részre tört szobrot az ismert kárpátaljai történész, régész, néprajzkutató Lehoczky Tivadar vásárolta meg, s a háza falában kialakított fülkében helyezte el. Majd fél évszázadon keresztül a szobor nyugalmát semmi sem zavarta, de amikor Lehoczky halála után gyermekei Magyarországra költöztek, Szent János is átkerült az időközben létrehozott Lehoczky-múzeumba. Itt őrizték a II. világháború végéig, további sorsáról azonban nem rendelkezünk adatokkal.

Nincs kizárva, hogy Kárpátalján máshol is fellelhetők Nepomuki Szent János kultuszának nyomai, ám ez további kutatásokat igényel.

Kobály József