Tavaszi bál és tanévzáró ünnepség

2004. május 28., 10:00 , 176. szám

A kőrösmezői magyar óvoda és iskola növendékei tavaszi bállal búcsúztatták az idei tanévet május 23-án, vasárnap.

A rendhagyó tanévzáró ünnepségre a helyi római katolikus plébánián került sor. Az első osztályosok Móra Ferenc Arany ABC című versét szavalták, ezzel igazolva, hogy immár jól ismerik Betűország lakóit. A második osztályosok népi és modern táncokat mutattak be nagy sikerrel. Az ünnepi műsorból nem hiányoztak az édesanyákat, nagymamákat köszöntő szavalatok sem. A koncertet jó hangulatú táncmulatság követte. A szülők megköszönték a pedagógusoknak, hogy lelkiismeretes munkával tanították magyar szóra gyermekeiket.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjai (Markó Nóra, Micza Beáta, Molnár Melinda, Lőrinc Marica) egy évig dolgoztak a szórványvidéknek számító településen, és tanították magyar nyelven a két éve működő magyar oktatási intézményekbe járó gyermekeket. Hármukra az elkövetkező hetekben államvizsgák várnak, a főiskolán tavaly végzett Lőrinc Marica a következő két hétben előkészítő foglalkozásokat tart a leendő magyar elsősök részére.

Váradi Natália