"Legyen erőtök a hithez..."

Megszólalt az utolsó csengő

2004. június 4., 10:00 , 177. szám

Az elmúlt hétvégén 549 kárpátaljai általános és középiskolában szólalt meg az utolsó csengő a végzős és érettségiző diákok tiszteletére. Megyeszerte több mint 15 ezer középiskolát végzett diák búcsúzott alma materétől, közülük mintegy 1300-an magyar tanintézményben szerezhetnek érettségi bizonyítványt.

A Nagydobronyi Középiskola 73 végzős diákját búcsúztatta 50. tanévzáró ünnepségén. Ifj. Kántor József igazgató ünnepi beszédében hangsúlyozta: a fiatalság akkor szép, ha forradalmi, ha törekszik az újra, az alkotásra; építi az emberséges, szent jövőt, amely nem csörtet, nem rázogat láncokat, hanem otthont, meleget és kenyeret ad.

"Legyen erőtök a hithez, és ahhoz, hogy tiszták maradjatok. Őrizzétek meg a hitet a jóban, a nemesben, az igazságosban és önmagatokban" – hangzott az osztályfőnöki útravaló Szanyi Km. Erzsébettől, valamint kollégáitól: Bogáthy Erzsébet és id. Kántor József tanároktól. A végzősök nevében Bogáthy Brigitta köszönt el az iskolás évektől.

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 38 ballagót búcsúztatott, akik az ünnepélyes tanévzáró előtt énekszóval járták körbe az iskolai tantermeket. Szabó Árpád igazgató köszöntőjében az intézmény pedagógusainak és diákjainak eddigi közös munkáját méltatta. A végzősök megköszönték a tanáraiktól kapott szeretetet, emberséget és tárgyi, szellemi tudást. A ballagók kifejezték hálájukat szüleiknek is, akik biztosították számukra a gondtalan diákéveket.

Taraczközi Ákos és Fábián Márta osztályfőnökök helytállásra buzdították tanítványaikat. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nevében dr. Brenzovics László alelnök arra biztatta az ünnepelteket, hogy őrizzék meg a kapott tudást és szellemiséget, s hogy lehetőségeikhez mérten a kárpátaljai magyar közösség fennmaradása, fejlődése érdekében kamatoztassák azt.

A Munkácsi Római Katolikus Líceum tanévzáró ünnepségét szentmise nyitotta a munkácsi Szent Márton-székesegyházban, melyet Majnek Antal megyéspüspök celebrált Babály András és Losák István atyák közreműködésével.

Halusz Magdolna osztályfőnök vezetésével az érettségizők énekszóval vonultak a líceum udvarára. "Mindig másokért, mások boldogulásáért, boldogságáért harcoljatok, mert ez nektek is meghozza az örömöt..." – intette a végzősöket Kristofori Olga igazgatónő.

A végzősöket köszöntötte Babály András hitoktató és lelki vezető, valamint Isten áldását kérte az iskolára és a diákseregre Gulácsy Lajos nyugalmazott református püspök. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség nevében Gulácsy Géza alelnök, líceumi tanár nyújtott át okleveleket a tanulmányi versenyek díjazottjainak. A szülők nevében Tahi István köszönte meg a tanárok munkáját.

A Kisgejőci Középiskolában nyolcadik alkalommal tartottak tanévzáró ünnepséget. A 21 ballagó diáknak Benkő Lenke igazgató kívánt sok szerencsét, s köszönte meg a szülők iskolának nyújtott anyagi, erkölcsi támogatását. A szónok háláját fejezte ki annak a hollandiai közösségnek is, mely hozzájárult az iskolai étkezde megépüléséhez.

Az érettségizők külön köszönetet mondtak Györke Magdolnának, aki öt évig volt osztályfőnökük, támogatva őket örömben-bánatban, sikerben és kudarcban egyaránt. Ladányi György jelenlegi osztályfőnök ugyancsak jókívánságokkal bocsátotta útjára az általa két évig vezetett osztályközösséget.

Csepében az ukrán–magyar két tannyelvű iskolában az ukrán középiskola érettségizői mellett idén először a magyar általános iskola 11 végzősét is búcsúztatták a tanárok és tanulótársak. A helyi magyar közösségnek 1995-ben, 50 év kihagyás után sikerült újraindítania a magyar oktatást.

Harangozó Miklós, helyi görög katolikus parochus arra buzdította a fiatalokat, hogy Istentől kérjenek bölcsességet életcéljuk megtalálásához és választott életútjuk megtételéhez. Geletei Ilona, a magyar végzősök első tanítója Ady Endrét idézve azzal búcsúzott diákjaitól, hogy maradjanak nemes, küzdő, szabadlelkű diákok.

A tanévzáró ünnepség után Ljubov Kudrics igazgató lapunknak nyilatkozva elmondta, szeptemberig előreláthatóan sikerül biztosítani annak lehetőségét, hogy a magyar általános iskola mostani végzősei szülőfalujukban, Csepében folytathassák középiskolai tanulmányaikat.

B.Zs.-F.K.-P.Zs.-R.T.-V.N.