Egyetemre csak ukrán nyelvtudással?!

Felvételi – 2004

2004. június 18., 10:00 , 179. szám

A továbbtanulni vágyó fiatalok ezekben a hetekben lázasan készülnek a főiskolai/egyetemi felvételikre. Kárpátalján hat állami főiskola és egyetem (III-IV. fokozatú felsőoktatási intézmény), nyolc technikum és college (I-II. fokozatú felsőoktatási intézmény), továbbá egy alapítványi főiskola és két alapítványi college várja a továbbtanulókat.

A legtöbb frissen érettségizett diák ma már egyszerre több felsőoktatási intézmény több különböző szakára is benyújthatja jelentkezési lapját. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen például tavaly néhány fiatal egyszerre 4 szakra is jelentkezett.

A cél persze az, hogy a felvételizőnek legalább egy meghirdetett egyetemi/főiskolai szakon sikerüljön átlépnie a felvételi ponthatárt, és lehetőleg úgy, hogy "beférjen" a térítésmentes képzési keretbe. Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a magyar tannyelvű középiskolák végzős osztályaiból évente 3-4, a gimnáziumokból/líceumokból esetenként 6-10 diák is jelentkezik az ungvári egyetemre. Közülük minden harmadik-negyedik meg is felel a vizsgákon, de pontszámaik alapján döntően csak a költségtérítéses képzésre nyernek felvételt.

Az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) felvételi bizottsága idén június 23. és július 8. között fogadja a felvételi kérelmeket, a felvételi vizsgák pedig július 9-től kezdődnek. A felvételi megmérettetések tesztformájú, komplex vizsgák. A diákok teljesítményét ez évtől számítógépes program értékeli.

Az egyetem felvételi bizottságától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a felvételihez mindenképpen szükséges az államnyelv ismerete, mivel a felvételi tesztsorokat kizárólag ukránul kapják kézhez a vizsgázók. A felvételiző ugyanakkor igényelheti, hogy az ukrán nyelvi vizsgakérdések helyett magyar nyelvből kapja a tesztkérdéseket.

Tavaly a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) vállalta, hogy a felvételi vizsgák szövegét magyar nyelvre fordítja, megkönnyítendő a magyar felvételizők helyzetét, ám a kezdeményezésnek idén nem volt folytatása. Dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke kérdésünkre elmondta: az egyetem idén sem igényelte a kérdések fordítását a Szövetségtől, de a tavaly lefordított anyag is nagy segítségére lehetne a magyar tanintézményekben érettségizett felvételizőknek, amennyiben az UNE részéről megvan a fogadókészség. (A tavaly felvételiző fiatalok beszámolói szerint, a felvételik folyamán a vizsgáztató tanárok nem minden esetben bocsátották a felvételizők rendelkezésére a magyarra fordított tesztkérdéseket, vagy ha igen, akkor sorszámozás híján nem lehetett kikeresni a megfelelő kérdéseket.)

Magyar nyelv és irodalom szakon az egyetem idén csak nappali tagozaton hirdet felvételt. Felvételi vizsgák: magyar nyelv, magyar irodalom és ukrán nyelv (beszélgetés). Bővebb információ az egyetem honlapján található (www.univ.uzhgorod.ua) és a felvételi bizottságtól kérhető (cím: Ungvár, Egyetem u. 14., telefon: (8-222) 4-30-84).

Az egyetemi felvételi kérelem benyújtásához szükséges: felvételi kérelem, érettségi bizonyítvány vagy annak hitelesített másolata, orvosi igazolás (086-Ó formátum), 6 db fénykép (3x4cm), adónyilvántartási számot igazoló okmány. Az említetteken kívül fel kell még mutatni a személyi igazolványt (kiskorú esetén keresztlevél), a katonakönyvet (nyilvántartási igazolás a hadkiegészítő parancsnokságtól) és amenynyiben van, a kedvezményekre jogosító dokumentumokat.

Idén vizsga nélkül nyerhetnek felvételt az ungvári egyetemre a megyei állami iskolai tantárgyi vetélkedők helyezettjei, valamint az I-II. akkreditációs fokozatú technikumok és szakiskolák kitüntetéssel végzett hallgatói.

A megyében az utóbbi években tapasztalható krónikus pedagógushiány miatt a felsőfokú állami pedagógiai tanintézmények az államilag biztosított keret (térítésmentes képzés) legalább felét kötelesek azok számára biztosítani, akik iskolai vagy tanfelügyelőségi célvezényléssel tanulnak tovább. A kezdeményezés célja, hogy a diplomát szerzett fiatalok szülőhelyükre térjenek vissza dolgozni.

Ugyancsak újdonságnak számít, hogy a felvételi apellációs bizottságok munkájában idén kizárólag középiskolai tanárok vehetnek részt, szemben a korábbi gyakorlattal, amikor a felvételi vizsgát fogadó felsőfokú intézmény előadói és tanárai alkották a testületet. Ennek célja, hogy a jelentkező fellebbezését ne azok vizsgálják, akik adott esetben kifogásolták teljesítményét.

Az Ungvári Állami Informatikai, Közgazdasági és Jogi Főiskola felvételi bizottsága június 22–július 15. között fogadja a felvételi kérelmeket. A felvételi vizsgákra július 16. után kerül sor. A felvételi megmérettetések formája egyesített vizsga: tantárgyi teszt és szóbeli alkalmassági vizsga. További információ: www.instiel.uzhgorod.ua, valamint a felvételi bizottság címén: Ungvár, Zankoveckaja u. 89/A, telefon: (8-222) 5-15-24.

A Munkácsi Technológiai Főiskolán június 21–július 15. között fogadják a felvételi kérelmeket, a vizsgákra július 16-28. között kerül sor. További információ: Munkács, Ungvári u. 26., telefon: (8-231) 2-40-20.

A Munkácsi Humán-Pedagógiai Főiskolán június 15-től fogadják a felvételi kérelmeket. A főiskola idén tanítói szakon indít magyar tannyelvű csoportot. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: (8-231) 2-24-43. Cím: Munkács, J. Komenszkoho u. 59.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán idén június 15. és július 15. között fogadják a felvételi jelentkezéseket. A felvételi vizsgákat július második felében tartják.(Az intézmény felvételi hirdetése)

nagy-