Presbiteri találkozók az Ungi egyházmegyében

2004. június 18., 10:00 , 179. szám

A Kárpátaljai Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének Ung Egyházmegyei Szervezete a nyár folyamán régiónkénti presbiteri találkozókat szervez az Ungi Református Egyházmegye gyülekezeteiben. A találkozók célja, hogy a presbiteri tisztséget vállaló egyháztagok tisztában legyenek feladataikkal és jogaikkal.

Június 5-én, szombaton először az eszenyi parókián gyűltek össze négy környező település – Tiszaásvány, Tiszaújfalu, Szalóka és Eszeny – református gyülekezeteinek presbiterei.

A jelenlévőket – köztük Balogh János Ung egyházmegyei esperest és Mészáros Zoltán lelkipásztort – Bátori József, a Presbiteri Szövetség Ung egyházmegyei jegyzője köszöntötte. Héder János ungvári református lelkész "Presbitérium a történelem folyamán" címmel tartott színvonalas előadást. Ezt követően vitafórumra került sor a presbitereknek a mai református egyházon belüli szerepéről.

A következő találkozót az új, homoki gyülekezeti teremben rendezik július elején.

B. Zs.