"Legyetek halálotokig hű keresztények!"

Felszentelték az görög katolikus papi akadémiát

2004. július 2., 10:00 , 181. szám

Hétfőn nagyszabású egyházi ünnepség keretében felszentelték az Ungvári Romzsa Tódor Görög Katolikus Papi Akadémia nemrég elkészült főépületét. A 12 éven át épített szeminárium felszentelésére boldog Romzsa Tódor vértanúpüspök ereklyéi hazaszállításának első évfordulóján, június 28-án került sor, számos magas rangú egyházi méltóság és közel kétezer hívő jelenlétében.

Az eseményen részt vevő katolikus egyházi méltóságokat, az egész egyházmegyéből érkezett híveket, zarándokokat, a szeminaristákat és diakónusokat, a szerzeteseket és apácákat, valamint a megjelent diplomatákat és az állami hivatalnokokat Milan Sasik, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke köszöntötte.

A szeminárium udvarán főpapi szentliturgiát mutatott be Jozef Tomka kardinális, kinevezett pápai küldött, Ivan Jurkovics érsek, Ukrajna frissen kinevezett apostoli nunciusa, Milan Sasik, a munkácsi egyházmegye apostoli kormányzója. Közreműködött a szeminárium énekkara.

Szentbeszédében Jozef Tomka kardinális, kinevezett pápai küldött boldog Romzsa Tódorra emlékezett. "Romzsa Tódor élete örök példa előttünk, de főleg előttetek, kedves szeminaristák. Akadémiátok a hősi életet élt, hitéért vértanúhalált halt Romzsa pásztorotok nevét viseli. Rajtatok is múlik, hogy áldozata ne legyen hiábavaló, kiontott vére legyen magvetés. "Istenem, én a Te szolgád vagyok" – vallotta a zsoltáros szavaival Romzsa Tódor. Abban mutatott példát, hogy sohasem tagadta meg Istent és hitét a katolikus egyház egységében. Ti is legyetek halálotokig hű keresztények" – mondta prédikációjában Tomka kardinális.

A főpapi szentliturgiát követően üdvözölte a híveket Ivan Jurkovics érsek, apostoli nuncius, továbbá felolvasták a Keleti Kongregáció prefektusának üdvözletét.

A továbbiakban ünnepélyesen felszentelték a szeminárium előtt épülő templomot, mely szentély alapkövét egy éve rakták le boldog Romzsa Tódor ereklyéi hazaszállításának tiszteletére. Végezetül felszentelték a papi akadémia épületét is.

Popovics Zsuzsanna

Kárpátalján járt az új pápai nuncius

Két hónappal ezelőtt II. János Pál pápa a szlovéniai Ivan Jurkovicsot nevezte ki Ukrajna új apostoli nunciusává (a Vatikán ukrajnai képviselőjévé). A most 52 éves érsek jelentős diplomáciai tapasztalatokat szerzett Dél-Koreában, Kolumbiában és Oroszországban, ukrajnai kinevezése előtt pedig Belaruszban teljesített diplomáciai szolgálatot. Első hivatalos kárpátaljai látogatása során a hét nyelven beszélő Ivan Jurkovics az elmúlt hétvégén részt vett az ungvári görög katolikus szeminárium felszentelésén, találkozott Majnek Antallal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspökével, részt vett továbbá két új ungvári görög katolikus templom alapkőletételén.

B. J.