A KMKSZ 2004. július 12-i elnökségi ülésének nyilatkozatai

2004. július 16., 10:00 , 183. szám

1. A KMKSZ elnöksége felháborítónak tartja, hogy tovább folytatódik a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elleni kampány, bizonyos politikai erők nem tettek le arról, hogy megfosszák az intézményt jogos tulajdonától. Ez a hatalom nyílt támadása a kárpátaljai magyarság ellen, ezért a KMKSZ 2004. szeptember elejére tüntetést szervez Beregszászban a kárpátaljai magyarság egyetlen önálló felsőoktatási intézménye és a demokrácia védelmében, a hatalom önkénye ellen.

A KMKSZ elnöksége ismételten felszólítja az érintetteket, hogy hagyjanak fel a tanintézmény elleni támadásokkal.

2. A KMKSZ elnöksége állást foglalt azzal a Gajdos István által előterjesztett javaslattal kapcsolatban, mellyel az Ungvári Nemzeti (korábban Állami) Egyetem történelem karán egy magyar csoport létrehozását kezdeményezte. Elképzelése szerint ennek kialakítását követően más karokon is létrejöhetnének magyar csoportok, amelyek a későbbiekben egy "különálló magyar tanszékbe tömörülhetnek", melynek működtetését egy alapítvány által képzeli, amely az UMDSZ, a KMKSZ és a három történelmi egyház képviselőiből állna.

Az elnökség megállapította, hogy sem a történelem, sem semmilyen más tanszéken magyar csoport meghirdetésére nem került sor.

A KMKSZ véleménye az, hogy a magyar anyanyelvű állampolgárokat is megilleti az a jog, hogy az állam saját intézményein keresztül teljes körűen biztosítsa a népcsoport megmaradásához szükséges oktatási rendszert az óvodától az egyetemig. Amennyiben ezt nem teszi a magyarság számára szükséges módon, úgy a hiányosságok pótlását önálló magyar intézményekkel kell megoldani és nem az állami oktatás kontrollálhatatlan finanszírozásával.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán jelenleg már van történelem kar, ahol magyar nyelvű oktatás folyik, s a karok száma fokozatosan bővül. Következésképpen az elnökség a javaslatot úgy értelmezi, hogy az a magyarországi források egy részének a főiskolától való elvonását s az állami egyetemre történő átirányítását szolgálja, aminek végső célja a Rákóczi főiskola ellehetetlenítése.

Az elnökség üdvözölte, hogy a római katolikus és a görög katolikus egyház szintén kellő óvatossággal közelítette meg ezt a kérdést.