Továbbtanulás: Kevesen tudtak a célvezénylés lehetőségéről

Kedvezmény vagy mézesmadzag?

2004. július 16., 10:00 , 183. szám

A megyei állami közigazgatás oktatási és tudományos főosztálya és az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) felvételi bizottsága közösen döntött arról, hogy az egyetem államilag finanszírozott helyeket biztosít a magyar, illetve román középiskolát végzett diákok részére, akik ún. célvezényléssel pályázhattak a meghatározott számú egyetemi helyre. A kedvezményes felvételi lehetőségről azonban nem tájékoztatták időben a magyar diákokat...

"A célvezénylési program azt a célt szolgálja, hogy a majdani diplomás fiatalok visszatérjenek szülőhelyükre és enyhítsék az egyre nagyobb káderhiányt. Az egyetem tavaly az ukrán nyelv és irodalom szakon biztosított államilag finanszírozott helyeket a nemzetiségi iskolákból érkező diákoknak" – mondja Hanna Szopkova, a megyei oktatási és tudományos főosztály illetékes osztályvezetője.

Az ungvári egyetem korábban csak a hegyvidéki – Nagybereznai, Volóci, Ökörmezői, Rahói – járásokban lakó diákok számára biztosított célvezénylési kvótát, idén viszont a falun élő, nemzetiségi iskolában érettségiző diákok előtt is megnyílt ez a lehetőség.

Az ungvári egyetem 33 államilag finanszírozott helyet biztosított a célvezényléses nemzetiségi diákok részére: ukrán nyelv és irodalom szak – 14 fő, történelem szak – 10 fő, fizika szak – 3 fő, matematika szak – 4 fő, testnevelési és rehabilitációs szak – 2 fő. A megállapodás szerint minden célvezényléses helyre legalább két jelentkezőnek kellett volna pályáznia. A felvételikor ezek a diákok ugyanolyan feltételekkel vizsgáznak, mint a többi felvételiző, viszont csak egymás között konkurálnak a megszabott számú egyetemi helyekre.

A dolog szépséghibája, hogy a magyar felvételizők zöme kizárólag az egyetemen, a felvételi kérelem benyújtásakor értesült a célvezénylés lehetőségéről, és legtöbbjüknek már nem maradt ideje beszerezni a szükséges okmányt.

Az egyetemen július 8. volt a felvételi kérelmek benyújtásának határideje, amikorra a megyei oktatási főosztály 26 célvezénylést állított ki a nemzetiségi iskolák végzősei részére. Ezen belül az érintett járási oktatási osztályok kérelmei alapján lapzártánkig az egyetem ukrán nyelv és irodalom szakára 10 pályázó kapott célvezénylést, míg matematikára 4, fizikára 3, a történelem szakra 6, testnevelés és rehabilitáció szakra 3. Volt kérelmező a Nagydobronyi Középiskolából, a Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskolából, a Técsői Magyar Tannyelvű Líceumból, a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolából, a Bátyúi Középiskolából. De hol maradt a többi magyar líceum, középiskola és a magyar gimnázium?

Július 7-én, egy nappal az egyetemi felvételi kérelmek végső benyújtási határideje előtt az oktatási főosztály illetékesének fogadószobája előtt hosszú sorban álltak a célvezénylésért folyamodó egyetemi felvételizők. Három diáklánnyal magam is szóba elegyedtem. Mint elmondták, az Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskola végzősei, és az UNE magyar nyelv és irodalom, valamint történelem szakára nyújtották be felvételi jelentkezésüket. Ez utóbbira azért, mert azt hallották, hogy a szakon magyar csoport indul, és magyarul tartják a felvételit is.

Utóbb kiderült, ez nem egészen így van, hisz nem önálló magyar csoport indul a történelem karon, hanem ebben az esetben is csupán arról van szó, hogy kvótát szabtak a magyar iskolákból érkező, célvezényléses diákok részére. A daykás lányok egyébként szintén csak az egyetemen hallottak arról, hogy célvezénylést kaphatnak az oktatási főosztályon. Még éppen időben...

"A nemzetiségi iskolák komoly pedagógushiánnyal küzdenek. Márciusban például csak a magyar tannyelvű iskolák 24 helyre kerestek matematika szakos tanárt. Ugyancsak hiány van fizikus, biológus, kémikus, valamint testnevelés, angol és ukrán nyelv és irodalom szakos tanárból" – mondja Hanna Szopkova.

Ezek után nem igazán világos, hogy ha már az oktatási főosztály kezdeményezésére az egyetem vállalta, hogy helyet biztosít a magyar felvételizőknek az állami finanszírozású keretből, miért nem lett helyben széles körben meghirdetve a lehetőség?

Az egyetem nappali tagozatos képzéseire idén 261 magyar iskolát végzett diák jelentkezett (2003-ban 280, 2002-ben 115). Ezen belül a magyar nyelv és irodalom szakra 48-an, matematikára 25-en, alkalmazott matematikára 16-an, orvosira 22-en, történelemre 13-an, angol nyelvre 15-en, biológiára 15-en, testnevelés és rehabilitáció szakra 6-an, építészetre 8-an jelentkeztek. A közgazdasági képzés négy szakára 17, az idén először meghirdetett gyógyszerészet szakra 5, a számítástechnikai rendszerek és hálózatok szakra 12 magyar diák nyújtotta be felvételi kérelmét.

P. Zs.