Istenszülő elhunyta és mennybemenetele

Görög katolikus búcsú Kisgejőcön és Borzsován

2004. augusztus 20., 10:00 , 188. szám

Augusztus 15-én méltatja a görög katolikus egyház Istenszülő elhunyta és mennybemenetele napját, mely alkalomból vasárnap Kisgejőcön és Borzsován is templombúcsút tartottak.

Kisgejőcön a helyi görög katolikus hívek és a környező településekről érkezett zarándokok együtt kérték Szűz Mária közbenjárását az egyházért s híveikért.

Istenszülő Szűz Mária alázatossággal és engedelmességgel teljes életútjáról Ambrus József görög katolikus parochus atya tartott ünnepi szentbeszédet. "Isten kedveli az alázatosakat. Ilyen volt Szűz Mária, akit egyházunk példaként állít elénk. Méltatjuk Mária mennybevételét, de ünnepeljük a magyarok Nagyasszonyát is, akinek Szent István oltalmába ajánlotta népét, koronáját, országát. Kérjük mennyei édesanyánkat, imádkozzon érettünk, bűnösökért most és a halálunk óráján. Szűz Mária menybevétele által győzött Isten dicsősége a halál fölött" - mondta a parochus atya. A Mária-napi búcsú szentáldozással, a pápai és nemzeti himnuszunk eléneklésével, majd miroválással zárult.

Borzsován vasárnap katolikus templombúcsút tartottak a római és görög katolikus hívek. Az ünnepi szentmisén jelen volt Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, továbbá Hrabár Tamás görög katolikus parochus és Jackó József római katolikus plébános atya.

lia