Técső: A családok ünnepe is volt

Szent István-napi búcsúk

2004. augusztus 27., 10:00 , 189. szám

Szent István napján méltatják templomuk búcsúnapját a técsői római katolikus egyházközség hívei is. Az ünnepi szentmisét Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke celebrálta.

Szentbeszédében Losák István szolyvai plébános kifejtette: államalapító királyunk halála előtt minden magyar ember szívét az Istenanya oltalmába ajánlotta. "Amit Szent István mondott, amire buzdított, azt elsőként vitte véghez a saját és családja életében. Ezért azt hiszem, ez a nap nemcsak országalapítónk ünnepe, hanem a családok ünnepe is. Amíg nem születik meg a családokban az egymás és mások iránti szeretet, addig csak hiábavalóságokról beszélünk, sötétségben vagyunk"– hangsúlyozta István atya.

A szentáldozást követően került sor az ünnepi körmenetre, melynek élén az oltáriszentség haladt.

-ferenczi-