2004. szeptember 17.

2004. szeptember 17., 10:00 , 192. szám

Krisztus a mi királyunk

A csodálatos kenyérszaporítás után a pusztában a nép királlyá kívánta tenni Jézust: "Mikor Jézus észrevette, hogy megindultak feléje, hogy erőszakkal királlyá tegyék, visszavonult a hegyre, egészen egyedül" (János 6,15)

Királlyá kiáltották ki Krisztust Jeruzsálemben a szenvedései előtt, a szent városba való ünnepélyes bevonulása alkalmából. S maga Jézus is, a római helytartó előtt megvallja, hogy Király ő, de "az én országom nem e világból való" /János 18,36/.

Eljővén a bűnös földre, az Üdvözítő szembeszállt az ördög hatalmával a bűn s önkény ellen. E küzdelemben az Igazság s Isten tanításának a fénye szolgált fegyverül.

Jézus párbeszédét a római helytartóval János evangéliumában olvashatjuk: "Tehát király vagy te?" - kérdi Pilátus. Jézus ráhagyta: "Igen, király vagyok. Én arra születtem, s azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról" - válaszolt Jézus. Azóta nem szűnik a küzdelem e világon az Isten országának fia s az ördög között.

S Krisztust manapság sem fogadják mindenütt a társadalmi életben. Nem fogadják a vezetők, magas rangú hivatalnokok, mondván, hogy az Egyház el van választva az államtól; a tudósok sem ismerik el, amikor hirdetik, hogy a tudomány és a vallás összeegyeztethetetlen, nem tanítanak Krisztusról az iskolában, mondván, nem ismerik el Krisztust a családok, melyekben a szülők nem gyakorolják vallásukat, nem nevelik gyermekeiket keresztény szellemben. S csak a templomokban, az istentiszteletek idején van Krisztus az emberek figyelmének középpontjában, s fejezik ki neki hódolatukat mint Istenüknek s Királyuknak. Azért nincs béke, megértés a népek között, mert a társadalom elszakadt Krisztustól, mert az emberek nem tartják tiszteletben a törvényt, a becsületességet, az idős emberek tekintélyét. Beteg a társadalom, amely Krisztus parancsolatai nélkül akar élni. Ezért mindennapi imánkban mondjuk: "Jöjjön el a Te országod" azaz, minden ember az Ő országának polgárává váljon, Krisztus pedig legyen az egész emberiség Királya.

Szabó György