Fodor Gusztáv lesz a magyarországi Dorcas igazgatója

Vezetőváltás a Dorcas élén

2004. szeptember 17., 10:00 , 192. szám

Fodor Gusztávot, a Dorcas Kárpátalja Jótékonysági Szervezet igazgatóját a magyarországi Dorcas szervezet vezetésével bízták meg. A kitűnő vezetőként és szervezőként ismert szürtei református tiszteletes, akinek az irányítása alatt létrejött és gyökeret vert vidékünkön a holland-magyar segélyszervezet, most egy jóval nagyobb volumenű munkát vesz át.

- Hogyan találkozott a Dorcasszal?

- 1998 nyarán már egy éve szolgáltam Szürtén lelkipásztorként, amikor találkoztam Viski Pállal, a Dorcas egyik alapítójával, a magyarországi Dorcas igazgatójával, akinek most az utódja leszek. Viski Pálnak beszámoltam arról, hogy korábban részt vettem a lepramisszióban, teológusként vallásos könyvek terjesztésével foglalkoztam önkéntes alapon. Ez akkor Viski Pálnak annyira megtetszett, hogy azt javasolta, egy korábbi sikertelen próbálkozást követően, szürtei bázissal, egy kis irodával indítsuk be újra a Dorcas tevékenységét Kárpátalján. Nem sokkal később, 1998 őszén jött az árvíz, és nekünk rögtön cselekedni kellett. Kaptunk öt kamion segélyszállítmányt, s a Dorcas "tesztelt" bennünket, hogyan végezzük a ránk bízott munkát. A tevékenységünkkel - mint később kiderült - annyira meg voltak elégedve, hogy 1999-ben újra bejegyezték a szervezetet Dorcas Kárpátalja Jótékonysági Szervezet néven.

- Mivel foglalkozik azóta a Dorcas Kárpátalján?

- Felújítottuk Zsornaván a tbc-klinikát, illetve Mezőgecse, Visk, Dercen, Tiszaújfalu és Homok orvosi rendelőjét, továbbá leraktuk Szürtében egy új klinika alapjait is. Ezenkívül ruha- és élelmiszersegélyekkel támogatjuk az elesetteket és a nagycsaládosokat. Máig 130 kamion segélyt fogadtunk és osztottunk szét vidékünkön. Eljutottunk Kárpátalja szinte minden iskolájába, óvodájába, jótékonysági intézményébe, ahol siketekkel, vakokkal, mozgássérültekkel foglalkoznak. Továbbá 180 család, 134 árva gyermek és a "Fogadj örökbe egy nagymamát!" program keretében 220 idős asszony kap tőlünk rendszeresen, havonta támogatást. Több falusi iskolában komputerosztályt hoztunk létre. Megerősítettük a lepramissziót és körülbelül 500 elesett, rászoruló kárpátaljai gyereket vittünk üdülni Magyarországra. Létrehoztuk a Terra Dei alapítványt, melynek célja, hogy megismertesse a helyi gazdákkal a korszerű mezőgazdasági technológiákat, és szaktanácsadással segítse eredményesebb mezőgazdasági munkájukat.

- Valójában mi az a Dorcas?

- A Dorcas holland-magyar alapítású segélyszervezet, mely mára már 24 országban vetette meg a lábát. A helyi szervezetek régiókba tömörültek. Ilyen régió a közel-keleti, az afrikai, a kelet-közép-európai és a Független Államok Közössége országainak régiója. A különböző országokban működő Dorcas-szervezetek nagy része, így a kárpátaljai is, úgynevezett felhasználó szervezet, viszont a magyarországi, a hollandiai és a kanadai gyűjtő szervezetként működik.

- Tehát egy felhasználó szervezet után egy gyűjtő szervezetet fog irányítani a jövőben. Mit jelent ez a gyakorlatban, és miért tartották Önt alkalmasnak erre a feladatra?

- A kárpátaljai Dorcas vezetőjeként rájöttem, hogy mi itt, Kárpátalján nem is vagyunk olyan szegények, hogy ne tudnánk segíteni a nálunk is szegényebbeknek. Gyűjtéseket szerveztünk, és mára a költségvetésünk 10%-át magunk gyűjtjük össze.

A kárpátaljai Dorcas épített két házat Tanzániában a rászorulóknak, és kb. 5000 euró értékű segéllyel járultunk hozzá nyenyec testvéreink szociális támogatásához, illetve ahhoz, hogy körükben is folyjék a missziós munka. Talán ez volt az egyik oka annak, hogy engem választottak a magyarországi szervezet élére, ahol irányítanom kell majd az egész országra kiterjedő gyűjtést, amit szintén meg kellene erősíteni. Emellett a csodálatos debreceni Dorcas-kemping vezetését is át kell vennem, ahol nyaranta a világ minden tájáról, többek között Kárpátaljáról is üdülnek rászoruló gyerekek a szervezet költségén. A magyarországi Dorcas rendszeresen részt vesz nemzetközi akciókban is, azaz potenciális támogatókat visz ki Afrikába vagy Szibériába, ahol egy-egy konkrét terv támogatására próbálja rávenni az üzletembereket, illetve konkrét ügyek érdekében kampányszerű gyűjtéseket szervez.

- Bizonyára vannak, akik szerint Ön most felhagy a lelkészi szolgálattal, elmenekül Kárpátaljáról...

- Nekem a lelkipásztori szolgálat és a Dorcasban való szolgálat kezdettől egy volt. Sohasem voltam híve a templomokba szorult keresztyénségnek. A prófécia szerint ahová a templom küszöbe alól kifolyó patak elér a száraz és kietlen sivatagban, ott élet támad...A Dorcas az emberi bűn és szeretetlenség sivatagában az egyházakat szeretné segíteni, hogy azok vizet adjanak a szomjazónak, felruházzák a ruhátlant, és elmenjenek a világ végére is a rászorulókért, akiknek nincs senkije. Szó sincs arról, hogy elmenekülnék a szülőföldemről, ahová megyek, ott az egyik legfontosabb feladatom lesz a kárpátaljai rászorulók támogatása.

Egyébként Magyarországon szeretnék besegíteni egy idősebb lelkésztársam szolgálatába, s felmerült az ötlet, hogy a debreceni Dorcas-kempingben missziói gyülekezetet szervezzünk az ott megfordulók számára. Természetesen úgy megyek el, hogy az eddigi munkaköreimben kitűnő emberek veszik át a helyemet. A szürtei gyülekezet élén Kótyuk Zsolt tiszteletes vált majd fel, októbertől pedig a helyi Dorcas élén Valkóczné Ruszinka Éva.

Badó Zsolt