A templom 165, a parókia 100 éve épült

Kettős jubileum Makkosjánosiban

2004. október 8., 10:00 , 195. szám

A makkosjánosi görög katolikus egyházközség számára kétszeres jubileumot hozott az idei év. A helyi görög katolikus templomot 1829-ben kezdték építeni és épp 165 éve, hogy Isten dicsőségére elkészült. A parókia 1904-ben épült, s idén teljes egészében megújult.

"Tudtak ám építeni a régiek..." - mondják a falu idős lakói. A parókia felújításakor kiderült: az épület tetőszerkezetét egyetlen vasszeg felhasználása nélkül építették az akkori mesterek.

"A paplak felújítását németországi adományok és a jánosi hívek adakozása révén valósították meg. A helyi emberek kétkezi munkájukkal is nagyban segítették a munkálatokat" - mondja Egressy Miklós görög katolikus parochus.

1949-ben a makkosjánosi egyházközséget is pravoszláv vallásra kényszerítették, az egyház birtokait, köztük a parókiát és a kántoriskolát elkobozták. Ez utóbbiban jelenleg állami óvoda működik.

A rendszerváltást követően Makkosjánosiban az elsők között alakult újjá a görög katolikus egyház. A klasszicista stílusú templom méltán lehet az egész község büszkesége, melynek dicsőségében a visszaigényelt és felújított paplak is osztozik immár.

Popovics Viktória