Volna mire emlékeznünk

November 1. – mindenszentek napja

2004. október 29., 10:00 , 198. szám

November elsején halottainkra emlékezünk. Szeretett családtagjainkra, barátainkra, ismerőseinkre. A közösségeknek is vannak halottaik, akik életükkel, munkájukkal kulturális, társadalmi értéket teremtettek és hagyományoztak az utánuk jövőkre. Az elhanyagolt sírkertek, ledöntött-tönkretett síremlékek ellenben azt példázzák, hogy az utókor gyakorta hálátlan: elfelejt emlékezni. Pedig az emlékezés pénzbe sem kerül, nem úgy, mint az ilyentájt ezerszám értékesített ékes virágcsokor és koszorú, vagy a csicsás örökmécses, díszes gyertya.

Az ember addig él, míg egy valaki is emlékszik rá – tanultam gyermekként. Temetőinket járva azonban igen gyakran látni elhanyagolt, cserjével benőtt sírhantokat, főként a régi, lezárt sírkertekben. Pedig lenne kire emlékeznünk. Emellett ugyancsak vidékünket gazdagítják sírkertjeink kulturális, történelmi értéket képviselő míves öntöttvas, márvány síremlékei.

Nagyszőlősön, a régi református temető nevezetes sírhelyeit Keresztyén Balázs helytörténész kutatta fel, illetve írta össze azok sírfeliratait. Mint meséli, évekkel ezelőtt az a hír járta a városban, hogy az ősi sírkert helyén autóbusz-állomás épül. Ekkor járta be a temetőt.

A ma is fellelhető régi sírok között található Lator Gábornak (1823-1869), az ugocsai 48-as önkéntes nemzetőrök parancsnokának, valamint Lator Gézának (1857-1888), Ugocsa megye főszámvevőjének, főjegyzőjének sírhelye is. A két monumentális kő síremléket ma sűrű borostyánerdő borítja.

Révész Imre (1859-1945) magyar festőművész márvány síremlékét évekkel ezelőtt ledöntötték, a sírhelyet ma kopjafa, Balázs István viski fafaragó alkotása jelöli. Nem messze innen található Czabán Samu (1878-1942) haladó szellemű magyar pedagógus nyughelye, rajta orosz felirat és egy letűnt kor jelképe: a vörös csillag.

A temető legrégebbi, gúla alakú öntöttvas síremléke Nagyzsenyei Majos István (1790-1839) nevét őrzi. Ettől a helytől nem messze található egy gyönyörű, vélhetően a munkácsi öntödéből kikerült öntöttvas angyalszobor. A sírfelirat ma már nem látható, Keresztyén Balázs feljegyzése szerint "mező-szakaszi Vankay Jánosné. szül. Mariáncsik Anna. 1891" nyugszik ezen a helyen. A szobor ép, de le van döntve. Talán csak ennek köszönhető, hogy máig nem találtak rá a fémhulladékot gyűjtők.

A régi temető vasút felőli részében van dr. Varga János vármegyei főjegyző faragott kő síremléke és Nagy Gyula (1841-1917) munkácsi királyi közjegyző sírhantja. (Nagy Gyula feltehetően Nagy Endre kabarészerző apja). Ugyancsak fellelhető Pilisy Sándor, (1859-1935) a polgári iskola egykori tanára, az Ugocsa c. lap szerkesztőjének sírköve. Komáromy Lajos (1883-1925) Ugocsa megye árvaszéki elnöke emlékét egy szecessziós síremlék őrzi (ez le van döntve). Ugyancsak itt van eltemetve Alsódrákóczi Morvai Béla magyar királyi honvéd huszárszázados, császári és királyi kamarás, aki a sírfelirat szerint 1915. június 25-én hősi halált halt hazájáért.

A beregszászi temetőknek is vannak neves halottai. A római katolikus temetőben található két szabadságharcos: Ekkel György (1826-1905) és Bloksay István (1826-1884) sírhelye, akik az 1848-49-es szabadságharc századosai voltak. Ugyancsak fellelhető Nagyidai Berzsenyi Antal (1832-1910) honvéd huszárhadnagy, Bereg vármegye törvényhozásának tagja, a református egyház főjegyzője sírhelye, valamint Baczó József (1826-1921) nyugalmazott királyi főmérnök, 48-as honvéd tüzérmester síremléke.

A katolikus temetőrészben található második világháborús katonasírok között rendbe hozták Pártos Gyula honvédhadnagy és Kóczián Kalotay Gyula csendőr főhadnagy sírhelyét, akik az 1944. október 9-i beregszászi bombázás során vesztették életüket. Ugyanitt nyugszik további 87 magyar honvéd.

Beregszászban van eltemetve dr. Linner Bertalan (1887-1969) legendás hírű sebész; Drávai Gizella (1911-1981) pedagógus; Nádas Anna színésznő, a két világháború között megjelent Kárpátalja c. korabeli lap újságírója, valamint Ormos István, az 1956-os kaszonyi csoport egyik tagja.

Munkácson 1901-ben temették a református temetőbe Kóródy Katona Gáspárt, a podheringi csatában részt vett tüzér őrnagyot. 1944. március 15-én, az utolsó szabad márciusi megemlékezésen temették át a Kamjanszka-dombon lévő új temetőbe. A sírhely ma is fellelhető.

A munkácsi Szent Márton római katolikus székesegyház kriptájában van eltemetve Lehoczky Tivadar (1830-1915) régész, történész, néprajzkutató. A munkácsi temetőben nyugszik H. Bathó János híres muzsikus, zenetanár; dr. Nuszer Lajos neves orvos, a Munkácsi Kórház megalapítója, aki a gyermekmenhely létrehozásán is sokat fáradozott.

Számos lexikon szerint Petrőczy Kata Szidónia (1662-1708) Huszton van eltemetve. A magyar irodalom jelentős költőnője, fordítója egy időben valóban élt Huszton, de élete utolsó napjait a Munkács közeli Beregszentmiklóson töltötte, s itt is van eltemetve. Sírhelye egyelőre ismeretlen.

Popovics Zsuzsanna

Temetőhelyzet Ungváron

Ungváron és környékén 12 temető található. A legnevesebb temetkezési hely a Kálvária, területe 5 hektár. A sírkert hivatalosan évek óta le van zárva. A viszonylag nemrég nyílt Börvinges (Barvinok) melletti temető hamarosan szintén telítődik, s indítványozták a radvánci, a domonyai és az ungdaróci temetők lezárását is.

A börvingesi sírkertben eddig közel 17 ezren nyugszanak. A temetői kataszterben nyilvántartják az eltemetettek nevét, sírhelyét. A legrégebbi Kapos utcai, illetve a Kálvária-temetőben ellenben nincs ilyen nyilvántartás.

A hatályos ukrajnai jogszabályok nem teszik lehetővé magántulajdonon alapuló temetők létrehozását vagy a jelenlegi temetők magánosítását. Az ungvári temetkezési vállalat így állami tulajdonú. A 12 temető karbantartását, takarítását hivatalosan ez a vállalat végzi, a sírokat a hozzátartozók gondozzák.

Mihajlo Bilej vállalkozásvezető tájékoztatása szerint Ungváron kevés a gondozatlan sír. Mint elmondta, korábban volt rá példa, hogy egy gondozatlan sírra 10-15 év elteltével rátemettek, aztán előkerültek a rokonok, és botrányt csaptak. Manapság ilyesmi nem fordulhat elő. Ezt egyébként az ukrajnai jogszabályok sem teszik lehetővé.

Mint megtudtuk, a hozzátartozók Ungváron is "rendelhetnek" az elhunyt férjével vagy feleségével szomszédos sírhelyet, ám csak a 60. életévüket betöltött személyek (?!).

A nevesebb sírhelyek zöme a Kálvárián található. Itt nyugszik például két híres festőművészünk: Erdélyi Béla (1891-1955) és Kassai Antal (1921-1992). A legrégebbi síremlékek az 1800-as évek elejéről valók.

Az ungvári temetőkben számos kripta is található. Érdekes jelenség, hogy az újgazdagok körében ismét kezd "divatba jönni" a monumentális sírhely, esetenként családi kripta építése.

A temetőkben nem ritka a sírrongálás-fosztogatás, a sírkerteket ugyanis senki nem őrzi. Az illetékesek pénzszűkére hivatkoznak, így ma még nincsenek hivatásos temetőőrök. Sírrongálás esetén a temetkezési vállalat rendszerint értesíti a hozzátartozókat, illetve segít a helyreállításban.

Baráth József