Becsületes választásokat, demokráciát akarunk

Viktor Juscsenko hisz a demokrácia diadalában

2004. november 12., 09:00 , 200. szám

Néhány napja, hogy megtartották Ukrajnában az elnökválasztás első fordulóját. A választási visszaélésekről szóló hírek ellenére Viktor Juscsenko ellenzéki elnökjelölt gyakorlatilag a hatalom képviselőjével azonos eredményt ért el, ami viszonyaink ismeretében felér a győzelemmel. Az alábbiakban terveiről, elképzeléseiről kérdezzük az ellenzék vezéregyéniségét.

– Viktor Andrejevics, hogyan értékeli a választások első fordulóját?

– A hatalom minden mesterkedése, erőszakoskodása ellenére Ukrajnában győzött a demokrácia. Bebizonyosodott, hogy a nép nem hagyja elvitatni a szabad választáshoz való jogát, a lehetőséget, hogy maga határozza meg országa fejlődésének útját. Szeretném ismételten leszögezni: mi nem utódlási harcot vívunk a hatalomért, hanem becsületes választásokat, demokráciát akarunk.

– Ukrajna legnépszerűbb politikusaként, az elnökválasztás esélyeseként hogyan látja az ország jövőjét?

– Ukrajnának egy európai értelemben vett demokratikus jogállammá kell válnia, mert jelenleg nem az. Ehhez arra van szükség, hogy felszámoljuk a mindent átszövő korrupciót. A rendvédelmi szerveknek végre az embereket kellene megvédenie a bűnözőktől, a bíróságoknak pedig a törvényeknek megfelelően hozni meg a döntéseiket, s nem aszerint, ki mennyit fizetett. Végül a hivataloknak a nép, nem pedig saját érdekeiket kellene szolgálniuk. Az ország jövője Európában van, ehhez azonban meg kell változnunk. El szeretném érni, hogy országunk 5 év alatt olyan szintet érjen el, hogy meghívást kaphasson az Európai Unióba, s akkor eltűnnek majd a határok...

– Melyek lesznek az első lépései, amennyiben megválasztják Ukrajna elnökévé?

– Minden erőmmel azon leszek, hogy végrehajtsam programomat. Ami a gazdaságpolitikát illeti, csökkenteni kell az adókat, felül kell vizsgálni a jogtalan privatizációt. 5 millió új munkahelyet kívánunk teremteni az országban, s a jelenlegi tízszeresére növelnénk az anyáknak az újszülöttek után járó támogatását. Csökkentenénk a szolgálati időt a hadseregben, s a jövőben megvalósítanánk a hivatásos hadseregre való áttérést. Öszszességében esélyt szeretnénk teremteni a lakosság életszínvonalának növekedésére, s ténylegesen biztosítani kívánjuk a demokratikus szabadságjogokat.

– Mi a véleménye a nemzeti kisebbségek jogairól? A kárpátaljai magyarságot ezzel kapcsolatban ma mindenekelőtt a huszti magyar iskola, illetve a beregszászi magyar főiskola épületei körül kialakult helyzet foglalkoztatja. Milyen megoldást tud ajánlani számunkra?

– Hallottam az elhíresült épületügyekről, s az a véleményem, hogy mindkét intézménynek elvitathatatlan joga van az épületekhez, aminthogy a magyar kisebbségnek általában véve is az anyanyelven történő oktatáshoz. A huszti magyar iskola ügyében le kell szögeznem, hogy a város polgármesterének, Mihajlo Dzsandának az álláspontját nem tartom összeegyeztethetőnek a kisebbségi jogok Európában elfogadott normáival, ezért azt nem támogatom. Egyébként emlékeztetni szeretnék arra, hogy miniszterelnökségem idején nem voltak hasonló problémák, s természetesnek tartom, hogy megválasztásom esetén támogatni fogom e problémáknak a magyar közösség érdekeinek megfelelő megoldását.

– Miniszterelnöksége idején Ön több magas szintű tárgyalást is folytatott magyarországi partnereivel, amelyeken érintették a kárpátaljai magyar lakosság problémáit is.

– Kormányfőként jó kapcsolatot alakítottam ki Orbán Viktor akkori magyar miniszterelnökkel, s azt hiszem, én voltam az egyetlen ukrán miniszterelnök, aki egy magyar szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség székházában találkozott magyar kollégájával. Úgy vélem egyébként, sajnálatos, hogy régen volt magas szintű ukrán–magyar találkozó, s a problémák azóta ugyancsak feltorlódtak. Mindemellett biztos vagyok benne, hogy a gondok közös akarattal megoldhatók.