"Idegen tollakkal dicsekszik" Gajdos István?

Képviselői segítség: pro és kontra

2005. április 1., 10:00 , 220. szám

A 72. számú választási körzetben parlamenti mandátumot szerzett Gajdos István képviselő sajtószolgálata nemrég hírül adta, hogy az említett honatya "közbenjárásával" milyen pénzeszközökkel finanszírozzák a Beregszászi járás és Beregszász területén folyó szociális-gazdasági fejlesztéseket, mely összegeket Gajdos "képviselői alapjából" különítették el.

A képviselő sajtószolgálata ezt írja: "Gajdos István egy sor, az állami költségvetésből finanszírozandó objektumot kapcsolt a régiók 2005. évi szociális-gazdasági fejlesztési invesztíciós tervébe, melyek az állami szubvenció keretéből fogják kapni a pénzeszközöket: a Barkaszó-Rafajnaújfalu gázvezeték építése (383 ezer hr), a Muzsalyi út 103. számú ház felújítása (485 ezer hr), a Mezőgecse-Kishegy vízvezeték felújítása (502 ezer hr), a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház előadótermének felújítása (150 ezer hr), a járási kórház második épületének építése (400 ezer hr), a Macsola-Tiszacsoma (150 ezer hr), a Borzsova-Mezővári (200 ezer hr), a Mezővári-Halábor-Badaló (350 ezer hr) gázvezetékek építése".

"Minden egyéni parlamenti képviselőnek rendelkezésére áll egy keret az állami költségvetésből a régió szociális-gazdasági fejlesztésére. Gajdos István e parlamenti keretből kívánja a fent nevezett építkezéseket finanszírozni" - olvashatja a tisztelt választópolgár a sajtószolgálati hírben.

A Beregszász és a Beregi Hírlap c. újságok hasábjain megjelent sajtószolgálati írásra a napokban válasz is érkezett a beregszászi városi tanács kommunális főosztálya részéről, mégpedig a Beregszász c. lap címlapján. Eszerint a főosztály "értetlenkedve és megdöbbenve" olvasta Gajdos István sajtószolgálatának információját arról, hogy a képviselő "mennyire szívén viselte" a város dolgait és "figyelmet fordított" a Muzsalyi úti 103. számú ház felújítására, valamint a városi főnyomó vízvezeték finanszírozására.

Az írás kitér arra, hogy Beregszászban évek óta nem bővült a víz- és csatornahálózat, elavult a főnyomású vízvezeték, melynek felújítási tervdokumentációját tavaly a város költségvetéséből finanszírozták. "Most, amikor a pénzügyminisztérium részben finanszírozni fogja az objektum építését, Ön máris saját számlájára írja ezt is. Nem szép idegen tollakkal dicsekedni, képviselő úr! (...) A Széchenyi út felújítására Rizák úrral együtt ígértek 71 ezer hrivnyát két éve. Az lett a vége, hogy az elvégzett munkát bírósági végzés alapján a polgármesteri hivatallal fizettették ki. Köszönjük, de ilyen segítségből nem kérünk" - közli a kommunális főosztály. A városi hivatal egyúttal kéri a képviselőtől "a hivatalos információk korrekt közlését".

Az állam központi költségvetéséből a Kárpátaljának szánt szubvenciós összegekről december 28-án döntött a megyei tanács képviselőtestülete. Az állami költségvetésbe befolyt szubvenciós pénzekből a beregszászi járás 2 millió hrivnyát kapott. Ebből gázvezetésre 1 millió 355 ezer hrivnyát irányzott elő a megyei tanács, amiből Borzsova, Bakos, Macsola, Mezőgecse, Asztély, Gut, Beregújfalu, Mezővári térségében gázvezeték, illetve Tiszacsomán és Gáton gázelosztó-állomás épülhet - nyilatkozta lapunknak Bakancsos László megyei tanácsi képviselő.

P. Zs.