UNE: Ki mit képez?

Magyar nyelvű képzés az ungvári egyetem történelem karán

2005. május 20., 10:00 , 227. szám

Magyar történelem és európai integrációs tanszék nyílik hamarosan az Ungvári Nemzeti Egyetem történelem karán. A kezdeményezés üdvözlendő, a tervek biztatók, zavaró viszont, hogy a témát immár hosszú hónapok óta politikai reklámra használja fel az UMDSZ, miközben továbbra sem világos, mi valósulhat meg az elképzelésekből, s ki állja majd a költségeket.

Immár évek óta rendszeresen vissza-visszatérő témája közéletünknek a magyar nyelvű felsőoktatás helyzete az Ungvári Nemzeti Egyetemen (UNE). Éppen ezért, amikor tavaly a Kárpáti Igaz Szó világgá kürtölte, hogy az UMDSZ és az ukrán parlament egyetlen magyar képviselője, Gajdos István jóvoltából magyar csoport indul az egyetem történelem karán, mindenki felkapta a fejét.

Az első lépések meglehetősen kiábrándítóak voltak. A tavaly későn meghirdetett lehetőséggel, hogy magyar diákok állami célvezényléssel jelentkezhetnek a történelem karra, az elmúlt nyáron mindössze kilenc diák tudott élni, ráadásul időközben ketten közülük is abbahagyták tanulmányaikat.

Talán nem lett volna ilyen elkeserítő az egyébként üdvözlendő kezdet, ha nem azt igyekezett volna sulykolni a közvéleménynek az akkori hivatalos kárpátaljai magyar sajtó, hogy az elmúlt nyáron magyar diákok anyanyelvű képzése indult meg az egyetem történelem karán. A célvezényléssel felvett, magyar iskolát végzett fiatalok ugyanis ma ugyanazt tanulják, amit ukrán anyanyelvű évfolyamtársaik, méghozzá ugyancsak ukrán nyelven. Mivel kezdettől mindössze kilencen voltak, külön csoport indítására esetükben eleve nem volt lehetőség.

Tekintve, hogy vészesen közeleg a felvételi vizsgák időpontja, fontosnak tartottuk, hogy végre a tényekről tájékoztassuk a felvételizni szándékozó diákokat.

A Kárpátalja kérdésére Ivan Korol, az UNE felvételi bizottságának felelős titkára elmondta:

- Az egyetem felvételi kiírása nem tesz különbséget diák és diák között, mindenki egyenlő feltételekkel tehet felvételi vizsgát. A történelem karra idén is a megszokott rendben felvételizhetnek a középiskolát végzettek: a szaktantárgyi vizsga a történelem (ez ukrán nyelven zajlik, írásos formában), ehhez jön a nyelvtani vizsga. Ez lehet ukrán, orosz, magyar írásbeli vizsga, amelyet "megfelelt", "nem felelt meg" minősítéssel értékelnek a felvételiztetők.

Kérdésünkre, hogy idén lesz-e állami célvezénylés a nemzetiségi iskolák végzősei számára, Korol úgy nyilatkozott, hogy a megyei oktatási főosztály erről egyelőre nem adott tájékoztatást. Amennyiben lesz folytatása a tavalyi gyakorlatnak, úgy az egyetemi felvételi bizottság dönt majd arról, melyik szakon hány helyet biztosít a nemzetiségi iskolákból felvételizőknek.

Ebben az évben további húsz államilag finanszírozott helyre felvételizhetnek a diákok a történelem karon annak köszönhetően, hogy megalakul a magyar történelem és európai integrációs tanszék. Arról, hogy mindez mit jelent, Volodimir Fenics dékán a következőket mondta:

- Az állami finanszírozású helyekre idén nyáron felvehető 20 diák a történelem karon érvényes tanterv alapján kezdheti meg tanulmányait, azaz legalábbis a harmadik évfolyam végéig ugyanazokat a tárgyakat fogják hallgatni, mint a többi történelem szakos diák. Más kérdés, hogy a tárgyak egy jelentős részét magyar nyelven hallgathatják, amennyiben sikerül megszerveznünk, hogy ezeket magyar előadók oktassák. Ebben az esetben előfordulhat, hogy egy magyar csoport önálló évfolyamként, saját tanmenet szerint tanuljon. Kivételt képeznek majd természetesen az olyan tárgyak, mint például Ukrajna története vagy az ukrán nyelv, melyeket természetesen számukra is ukránul adunk majd elő. A magyar nyelven előadó tanárok kérdése azonban egyelőre még nem megoldott. További fontos kérdés a diákok létszáma. Amikor tavaly május végén első ízben meghirdették az állami célvezényléses felvételizés lehetőségét, valószínűleg az idő rövidsége miatt nem érkeztek széles körben népszerűsíteni azt, így mindössze kilenc magyar diák kezdte meg nálunk a tanulmányait. Sajnos télen, az első szemesztert követően ketten közülük távoztak, tehát már csak heten vannak. Ők természetesen a többiekkel együtt, az ukrán anyanyelvű hallgatókkal azonos feltételek mellett folytatják tanulmányaikat. A már említett nyelvi-tanmenetbeli nehézségek mellett ugyanis arra sincs lehetőség, hogy egy túlzottan kis létszámú diákcsoportból önálló tancsoportot szervezzünk. Ez vonatkozik majd a leendő magyar csoportra is, ezért lenne fontos, hogy minél többen éljenek a célvezénylés lehetőségével.

Az oktatás tartalmát illetően megtudtuk, hogy az idén jelentkezők számára legfeljebb a harmadik évfolyamtól kezdve, amikor megkezdődik majd a hallgatók szakosodása, az e célból rendelkezésre álló évi 380 tanórás keret terhére nyílik lehetőség az európai integrációs folyamatokkal vagy a magyar történelemmel kapcsolatos diszciplínák oktatására. Minden ettől eltérő tartalmú képzésre csak abban az esetben lesz lehetőség a jövőben, amennyiben az alakulóban lévő tanszék az elkövetkező években kidolgozza a maga oktatási terveit, s megszerzi ehhez az illetékes hatóságoktól a licencet.

Ami a tavaly felvett hallgatókat illeti, amennyiben az új tanszék megkezdi működését, a jövő évtől szakdolgozataikat ők is ezen a tanszéken készíthetik el, méghozzá magyarul, s a harmadik évfolyamtól a szakosodásuk is ezen a tanszéken folyhat majd.

Addig azonban még sok víznek kell lefolynia az Ungon, s az UMDSZ-nek is teljesítenie kellene az egyetemmel kötött szerződésben vállalt kötelezettségeket, tudtuk meg.

P. Zs.-kv