Szalai Borbála: Férjhez ment a cincér lánya

Kilenc véka rice-ruca ...

2005. június 10., 10:00 , 230. szám

Szalai Borbála a legismertebb kárpátaljai képviselője a magyar gyermekirodalomnak. Versei megjelentek és megjelennek a magyarországi antológiákban, olvasókönyvekben, folyóiratokban. Nemzedékek nőttek fel költészetén, neve már-már fogalommá vált, összefonódott vidékünk magyar gyermekirodalmával. Nem múlhat el iskolai ünnepély, nem szerkesztődhet gyermekvers-antológia Szalai-vers nélkül.

Írásainak fő témája az örök, évszakonként megújuló természet, az élővilág, a csillagok és a gyerekek. Versei hangulatosak, dallamosak, hol hárfaként zengenek, hol vidám dobként peregnek.

Jelen gyűjteményébe legújabb verseit, meséit válogatta Szalai Borbála. A versek, mesék, találós kérdések, mondókák mindegyike az állatokról szól: tücsökről, csigáról, gólyáról, fecskéről és bagolyról, kutyusról és cicáról, Tapsifülesről és sündisznócskáról ...

A költőnő kedveli a tréfás verseket, a mondókákat, a kiszámolókat, a szójátékra épülő megoldásokat. Vidám, rímes, játékos mondókái, párbeszédei kiválóan alkalmasak nyelvgyakorlásra, az esetleges hangképzési, kiejtési hibák kiküszöbölésére, így egyaránt haszonnal forgathatják óvónők, tanítónők, valamint a szórványvidéken magyar nyelvet oktató pedagógusok. Rövid, rímes meséi kedvenc olvasmányai lehetnek az olvasással most ismerkedő kisiskolásoknak.

A hét ciklusba rendezett kötet egyik hangulatos része a Nem varrónő, nem takács fejezet, melyben találós kérdéseket talál a kis olvasó. A Szalai-verseket, mondókákat, találós kérdéseket olvasva, tanulva a kisgyerek egyfajta nyelvi játék részesévé válik.

A költőnő valamennyi írását átszövi a gyermekszeretet. Nem lehajol a gyerekekhez, hanem közéjük ül játszani, mesélni, mókázni, s -

Ihaj, csuhaj, diridom!

Ez aztán a vigalom!

Szalai Borbála Férjhez ment a cincér lánya című kötete a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsának gondozásában jelent meg 2005-ben.

pm