Dr. Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója: "Megújulhatnak a kárpátaljai műemlék

2005. június 24., 10:00 , 232. szám

Határon túli magyar épített örökség kutatása és megóvása címmel szervezett tudományos konferenciát a budapesti Teleki László Alapítvány. A Kárpát-medence műemlékvédelemmel foglalkozó szakemberei Budapesten, Visken és Huszton tanácskoztak. A szépen felújított huszti református templomban beszélgettünk Dr. Diószegi Lászlóval, a Teleki László Alapítvány elnökével.

– Mit kell tudni a Teleki László Alapítványról?

– Az alapítványt 1990-ben hozta létre a magyar kormány, azzal a céllal, hogy a közép-európai térséget, és azon belül is elsősorban a határon túli magyarsággal kapcsolatos társadalomtudományi és egyéb kutatásokat folytasson és programokat bonyolítson. A mostani konferencia az 1998-ban indult Határainkon túli magyar vonatkozású épített örökség feltárása és felújítása című kezdeményezésnek az eredménye és része. Ezt a programot a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma indította, azzal a céllal, hogy a határainkon túli magyar vonatkozású műemlékeket felújítsa, állagukat javítsa, őrizze. Erre évente körülbelül 100 000 000 forintot fordít az anyaország, amely a Teleki László Alapítványon keresztül bonyolítja ezt a munkatervet. Az alapítvány szervezi a munkálatokat, és adott esetben lebonyolítja a felújítást, restaurálást, máskor pénzügyi segítséget nyújt, attól függően, hogy mire van szükség.

– Eddig milyen kárpátaljai műemlékeken végeztek felújítást?

– Elsősorban templomok kerültek be a programba. Ennek két oka van, az egyik az, hogy a templomok esetében a tulajdonviszonyok rendezettek és biztosak. Mert a világi műemlékeknél nagyon gyakran találkozunk olyan problémás esetekkel, amikor nem biztosított vagy rendezetlen a tulajdonjog, illetve az ukrán állam az illetékes. A másik ok pedig az, hogy a templomok esetében a műemlék megmentésén túl egy határontúli magyar gyülekezetet, közösséget is tudunk támogatni, hisz használatban vannak a felújított templomok.

– Konkrétan melyek azok a templomok Kárpátalján, amelyek a Teleki László Alapítványnak köszönhetően megújultak?

– Kárpátalján a csetfalvai református templomot újítottuk fel először az 1998-as tiszai árvizet követően. Azóta a mezővári, benei, huszti, illetve viski református templomokat és a viski haranglábat újítottuk fel. Újrafedtük a borzsavai templomot és vizesedésgátlást is végeztünk, de kisebb munkálatok másutt is voltak. A katolikus egyház tulajdonában lévő épületek közül a nagyszőlősi ferences rendház és a munkácsi római katolikus templom felújításához tudtunk támogatást nyújtani, más kisebb támogatások mellett.

– Most a középkorban épült huszti református templomban állunk. Itt milyen felújítások történtek?

– A huszti az egyik legkiemelkedőbb akciónk, az egész Kárpát-medencében a legnagyobb szabású felújítás itt történt, erre vagyunk a legbüszkébbek. Négy évvel ezelőtt, amikor ideérkeztünk, akkor egy csúnyácska, utólagosan épített tetőt láttunk, ami a templom egész gótikus jellegét elcsúfította, ráadásul már az is tönkrement, beázott, átáztak a falak, tehát nagyon rossz állapotban volt a templom.

Teljes körű felújításba kezdtünk, aminek az eredményeként új fedélszéket építettünk, visszaállítottuk a tető eredeti dőlésszögét, zsindelyfedést kapott a templom, olyat, mint egykor volt. A toronysisakot a helyi lelkész, Józan Lajos által rendelkezésünkre bocsátott, kétszáz évesnél is régebbi metszet alapján, négy fiatornyos, zsindelyfedésű, hagyományos, tűszerű toronysisakra cseréltük. Külön művészettörténeti szenzációt jelent, hogy feltárásra kerültek azok a felbecsülhetetlen értékű és jó állapotban megmaradt Zsigmond korabeli freskók a vakolat alól, amelyek a templom belső falát díszítik. Fontos a huszti templom felújítása a helyi gyülekezet szempontjából is, mert ez üzenet az erre járó turisták által a világnak, hogy Huszton él egy református magyar közösség, amely fontosnak tartja, hogy megőrizze épített történelmi örökségét.

– Melyek azok a műemléképületek Kárpátalján, amelyeket a jövőben kíván felújítani a Teleki László Alapítvány?

– Sajnos Kárpátalján sok jelentős műemlék van nagyon rossz állapotban. Amire már konkrét tervünk van, az a hetyeni harangláb helyreállítása. A mezőkaszonyi református templom tetőszerkezetét és héjazatát pedig most cseréljük ki. Ezenkívül meg fogjuk oldani a viski református templom szigetelési, vizesedési problémáit is, de terveink között szerepel a palágykomoróci református templom felújítása is. A katolikus egyház ingatlanai közül a rahói templom felújítását tervezzük.

Badó Zsolt