2005. július 1.

2005. július 1., 10:00 , 233. szám

Olvasmányok: Zak. 9,9-10. Róm 8, 9.11-13. Mt. 11,25-30.

A Zakariás könyve és a Máté- evangéliumi részlet között két szó adja a kapcsolatot: "királyod ... alázatos" - "Jöjjetek hozzám ..., mert én szelíd vagyok és alázatos szívű" és a másik: "békét hirdet a népeknek", illetve "nyugalmat talál lelketek".

Ezek olvasása megnyugtatólag hat ránk, viszont kevésbé a lecke, a rómaiakhoz írt levélből: "Nem tartozunk a testnek azzal, hogy kívánságai szerint éljünk. Ha ugyanis test szerint éltek, meg fogtok halni. De ha a lélek erejével legyőzitek a test cselekedeteit, élni fogtok."

Első hallásra Pál tanítása téves életfelfogásnak tűnik. Mert bizony mi tartozunk a testnek azzal, hogy bizonyos kívánságait kielégítsük: az éhesnek ennie kell, a házastársaknak meg kell adniuk egymásnak a gyengédséget, az édesanya sem fojthatja el anyai ösztöneit. Isten testben élő valakiknek teremtett bennünket. Tragédia lenne, ha valaki csak szellemi lényekké próbálna kényszeríteni bennünket. "Magasztaljon téged, Uram, minden műved" - énekeljük a 144. zsoltárban. És Isten alkotása a test is, az ösztönösség is, és mindez jó. És hányszor mondjuk, hogy valaki ösztönösen jól tett valamit. Pál tanítása mégsem téves, mert ő mást ért a testen és lelken, mint mi. Nála a "test" az ádámi, önistenítő embert jelenti, a "lélek" pedig az istengyermeki lényünket. Azt mondja, hogy Isten gyermekének le kell győznie bennünk a bűnös magatartás formáit. Életünk tudatos alakításában feltétlenül figyelembe kell vennünk ösztöneinket. Még a nyugdíjas sem tespedhet, hanem ki kell elégítenie ösztönös munkakedvét - de bűnt követ el az, aki a pénzhajszában nem adja meg testének a vágyott pihenést -, az is helytelenül cselekszik, aki nem elégíti ki a test igényét friss levegőre és mozgásra. De sohasem szabad felednünk, hogy emberek vagyunk, és nem merőben ösztönlények. Bennünk megjelent a szellem, és annak kell irányítani életünket. Az ösztönök különben könnyen becsapnak. Értelmünk mondja meg, milyen mértékben elégítjük ki étvágyunkat. Ám erős ösztönvágyunk még értelmünket is elhomályosíthatja, ezért még eszünkre sem támaszkodhatunk egyedül, és ezért van szükség a kinyilatkoztatott parancsokra. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy rossz hajlamaink miatt némelykor szigorúbban kell bánnunk ösztönös vágyainkkal, "edzésre", önmegtagadásokra van szükségünk. És ha ezen felül vesszük, hogy nemcsak egész emberek, hanem Isten gyermekei óhajtunk lenni - érthető Pál apostol felszólítása.

A krisztusi életforma vezérelve nem az ösztönös élet, nem is csak a puszta értelem, hanem a szeretet. "Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból ... halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által."

Bohán Béla