Módosították a parlamenti választási törvényt

2005. július 15., 10:00 , 235. szám

Az ukrán parlament 319 igen szavazattal módosította a parlamenti választási törvényt, melynek értelmében a parlamenti választások arányos rendszerben, a pártok és választási tömörülések jelöltjeinek választási névsora szerint zajlanak.

A parlamenti képviselői mandátumok elosztásában azok a pártok és választási tömörülések vehetnek részt, amelyek megszerezték a szavazásban részt vett összes szavazók voksának legalább a három százalékát, azaz, a parlamentbe kerülés alsó küszöbe három százalék.

A törvény szerint a következő parlamenti választásokra 2006 márciusának utolsó vasárnapján kerül sor, a választási kampány 120 nappal a választások előtt veszi kezdetét.

A választási bizottságokba a parlamenti frakcióval rendelkező pártok és választási tömörülések állíthatnak jelölteket. Azok a pártok, amelyek nem rendelkeznek a parlamentben frakcióval, sorsolás útján kaphatnak képviseletet a választási bizottságokban.

A választók névsorának a parlamenti választás előtti év augusztus 20-ig történő összeállítása érdekében az adott területen élő választók nyilvántartását végző osztályok alakulnak. Ezenkívül a folyamat feletti polgári ellenőrzés érdekében nem később, mint a választás előtti év szeptember 1-jéig a Központi Választási Bizottság mellett ellenőrző csoport alakul, melynek többek között tagjai lesznek a választásokon részt vevő pártok képviselői.

A választópolgár csak egyszer írható be a választók névsorába és csak egy szavazókörben. Az adott körtől távol történő szavazásra feljogosító szavazólap meglétét és felhasználását szigorúan ellenőrzik, s részarányuk nem haladhatja meg a szavazólapok összmennyiségének két százalékát.

A parlament eltörölte azt a korlátozást, miszerint aki már leszavazott, nem léphet be újra a szavazóhelyiségbe.

A törvény engedélyezi a Központi Választási Bizottságnak, hogy ideiglenesen visszavonja a működési engedélyt az agitációról szóló törvényt megsértő tömegtájékoztatási eszközöktől.

A parlamenti választásokban résztvevő párt vagy választási tömörülés neve nem tartalmazhatja olyan személyek vezetéknevét, akik nem képviselőjelöltjei az adott tömörülésnek, valamint történelmi személyiségek vezetékneveit. Az ilyen kereszt- és vezetéknevek a tömörülésben részt vevő pártok nevében sem használhatók.

A törvény 2005. október 1-jétől lép hatályba, kivéve a 38. és 39. cikkelyeket, melyek a választók névsorának összeállítására vonatkoznak és július 1-jétől már érvényesek.

Baráth József