23 kéziratot javasoltak támogatásra

2005. szeptember 2., 10:00 , 242. szám

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Határon Túli Magyar Könyvkiadási Tanácsának kárpátaljai alkuratóriuma augusztus 26-i ülésén döntött a magyarországi támogatásra javasolt könyvkéziratokról.

Vári Fábián László alkuratóriumi elnök elmondta, idén is szép számban érkeztek kéziratok a kárpátaljai szerzőktől és alkotói közösségektől (35 pályamű).

Az alkuratórium döntött arról, hogy a több pályaművel szereplő szerzőktől csak egy művet javasol támogatásra a kiadó döntése alapján, továbbá, hogy a kézirat-előkészítő pályázaton nyertes munkáknak soronkívüliséget, az első kötetes szerzőknek elsőbbséget biztosít. A kárpátaljai alkuratórium 23 könyv kéziratának támogatását javasolta a budapesti főkuratóriumnak.

Vári Fábián László lapunknak elmondta, igen sokrétűek voltak a pályaművek, örvendetesnek nevezte a nívós honismereti és szépírói munkák újbóli megjelenését. Kiemelte két fiatal szerző irodalmi munkáját, Pap Ildikó kisregényét és Lengyel János novelláit, kisprózáit. A kéziratok támogatásáról a végső döntést a budapesti főkuratórium hozza meg, így előfordulhat, hogy anyagiak hiányában nem mindegyik javasolt kézirat nyer támogatást.

Támogatásra javasolt könyvek - Kész Margit: Gyógyító hagyomány Kárpátalján, Pap Ildikó: Holtunkiglan, Mester Magdolna: Zéró-Állapot, Fodor Géza: Hamvazó hold a Jávoron, Nagy Zoltán Mihály: A teremtés legnehezebb napja, Lengyel János: A valóság szaga, S. Benedek András : A kárpátaljai magyar írás, Bartha Gusztáv: Talált történetek, Ivaskovics József: Indián ének (megzenésített versek), Kovács Miklós: Politológia, Geszti-Pákai-Tar: Kultúrakutatás Kárpátalján, Gajdos István-Lazur Jaroszláv: Nemzeti kulturális és önkormányzati autonómiatörekvés Ukrajnában, Orosz Ildikó (szerkesztő): Egy vizsgálat eredményei, Orosz Ildikó-Soós Kálmán (szerkesztők): Acta Beregsasiensis, Vári Fábián László: Kárpátaljai népballadák, Gönczy Sándor: Útravaló 2006, Fakász Mihály: Sasfészek a Latorca völgyében, Horváth Sándor: A Kárpáti Igaz Szó Évkönyve 2005, Bagu Balázs: Bátyú község jeles napjai és ünnepi szokásai, Riskó Mariann: Ferencesek Nagyszőlősön, Tegze József: A munkácsi római katolikus templom története, Petrovcij-Skrobinec-Lukas: József Attila válogatott versei két nyelven, a Kárpátaljai Református Egyházkerület Tanügyi Bizottságának Hirdesd az Igét című kiadványa.

P. Zs.