Dúl a harc a tanügy körül

Ülésezett a Beregszászi Járási Tanács

2005. szeptember 2., 10:00 , 242. szám

Szűkösnek tartja a 2006. évi költségvetési előirányzatot a Beregszászi Járási Tanács, továbbá most, több mint fél évvel a narancsos forradalom után, a képviselők úgy döntöttek, síkra szállnak a politikamentes oktatásért. A sikertelen augusztus 23-i kísérlet után múlt csütörtökön sikerült határozatképes tanácsülést produkálnia a beregszászi járási képviselőtestületnek.

A tanács mindenekelőtt a "piszkos anyagiakkal" foglalkozott. A járás 2006-os költségvetési tervezetének irányszámait ismertetve Ljudmilla Vlaszenko, a közigazgatási hivatal pénzügyi főosztályvezetője beszámolójában elmondta, hogy mind az oktatás, mind az egészségügy és a kultúra területén a szükségesnél kevesebbnek tűnik a költségvetési előirányzat, különös tekintettel a költségvetési dolgozók megemelt béreire, amelyek jelen helyzet szerint gyakorlatilag önmagukban felemésztenék az ágazati előirányzatokat. A tanács a beszámoló tükrében felhívással fordult a kormányhoz és a megyei állami közigazgatási hivatalhoz, amelyben a 2006-os költségvetési mutatók felülvizsgálatát, s a bevonható-felhasználható költségvetési források körének bővítését kérik. Hozzászólásában Olga Bizilja, a járási közigazgatási hivatal ügyvezető elnöke jelezte, a járási közigazgatási hivatal, s Viktor Baloga, Kárpátalja kormányzója is egyetért a költségvetési tervezetre vonatkozó észrevételekkel, s támogatni kívánják a kormány előtt a javasolt módosításokat.

Az oktatás alapvető elveiről címet viselő napirendi pont keretében Szajkó Tibor, a tanács illetékes állandó bizottságának alelnöke tartott beszámolót, ismertetve a járási tanügyi osztály körül immár hónapok óta folyó csatározások legfrissebb fejleményeit. Mint ismeretes, a Közoktatási Minisztérium levéllel fordult Viktor Baloga kormányzóhoz azt kérve, hogy nyilvánítsa semmisnek júniusi rendeletét, amelyben javasolta, hogy vonják össze az említett osztályokat. Ennek nyomán a megyei állami közigazgatás elnöke 456-p. számú, ez év augusztus 15-én kelt rendelkezésével érvénytelenítette az ügyben korábban kiadott dokumentumot. Ismertetőjében Szajkó Tibor ezt annak tudta be, hogy az országban már van demokrácia. Az előadó, ugyancsak a demokrácia szellemére, valamint az oktatási törvényre hivatkozva ezután a határozat elfogadását javasolta a képviselőknek, amely ajánlja a járási állami közigazgatás vezetésének, hogy a továbbiakban szigorúan tartsa magát az oktatásra vonatkozó jogszabályokhoz, s ahhoz az elvhez, miszerint a járás oktatási intézményeiben megengedhetetlen bármiféle választási agitáció vagy politikai nyomásgyakorlás az oktatási dolgozókra.

Az elhangzottakra reagálva Vass Ottó, a járási tanács KMKSZ-frakciójának helyettes vezetője, mintegy az elmúlt évek választási csatározásaira utalva, azt kérdezte Szajkó Tibortól: hol volt a képviselő három évvel ezelőtt? Hasonló kérdést intézett a szónokhoz Olga Bizilja is, emlékeztetve, hogy az előző időszakban a tanárokat pártba terelték, arra kényszerítették őket, hogy meghamisítsák a választásokat. A tanács végül a magyar képviselők egy jelentős hányadának tartózkodása mellett mégis megszavazta a határozatot.