A Gyurcsány-kormány tízmilliókkal támogatja Gajdos István kampányát

Elosztották a Szülőföld Alap első Kollégiumának forrásait

2005. december 16., 09:00 , 257. szám

A magyar kormány által létrehozott Szülőföld Alap ún. Oktatási, Kulturális, Szociális, Egyházügyi és Média Kollégiuma a napokban döntött a 2005. november 18-i beadási határidejű pályázatokról. A kollégium 800 milliós keretéből 90 millió illette az ukrajnai pályázókat. Ezen összegből közel 75 millió forintot az UMDSZ-hez közel álló szervezetek "nyertek".

A magyar nyelvű média 30 milliós keretösszegére 18 pályázat érkezett. A 9 nyertes pályázó közül a két legnagyobb tételt az illegitim Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövetsége (16,7 millió Ft) és a Kárpátaljai Magyar Média Fejlesztéséért Alapítvány (9 millió Ft) kapta. Az Irka c. gyermeklap egy, a Közoktatás négy lapszám megjelentetésére elegendő összeget kapott, a Nyomkereső ifjúsági lap megjelenését 400 ezer, a Magyar Főiskola Évkönyve 1996-2006 c. kiadvány megjelentetését 900 ezer forinttal támogatta a Kollégium. Nyolc pályázónak "0" forint megítélt összeg "jutott", köztük a Kárpátalja és Kárpátinfo hetilapnak, az Erdélyi Gábor vezette Kárpáti Igaz Szónak, valamint a Sion Rádióstúdiónak, a kárpátaljai RTV magyar szerkesztőségének. A médiaalap döntő részét (25,7 millió forintot) tehát Gajdos István elkötelezett híve, Kőszeghy Elemér MUKSZ-elnök "nyerte el", valamint egy olyan "médiaalapítvány", melynek neve teljesen ismeretlen a kárpátaljai közéletben.

Ismeretes, hogy a Szülőföld Alap Tanácsában Kárpátalját Kőszeghy Elemér, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség alelnöke képviseli. Az UMDSZ egyik vezetője így gyakorlatilag saját maga "támogatásáról" dönt, ami teljesen etikátlan. Akárcsak az, hogy a magyar kormány annak ellenére jóváhagyta Kőszeghy tanácsi tagságát, hogy személyesen nem érintett a kárpátaljai magyar közösséget érintő kérdésekben, mivel kanadai letelepedési engedéllyel rendelkezik.

A Kollégium oktatási pályázatának ukrajnai keretösszege 60 millió forint volt és eredendően a "középfokú magyar tannyelvű iskolák, egyházi líceumok" támogatására irányult. A kiírásra 31 pályázatot nyújtottak be. Az UMDSZ mellett működő Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány 47,8 millió forintot (!) nyert a pályázatokat elbíráló testülettől (a pénzkeret 79,7%-át).

Összehasonlításképpen: a Kárpátaljai Református Egyházkerület Jótékonysági Alapítványa 4 millió forintot nyert, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség három pályázattal összesen 3 milliót. A keretösszegből mindösszesen 5 (!) magyar középiskola jutott támogatáshoz – egyenként félmillió forint körüli összeggel. Ugyancsak a támogatottak sorában szerepel a Munkácsi Szent István Líceum (1 millió forint), a Tiszabökényi Tankombinát (620 ezer Ft), valamint az Ungvári Közművelődési Szakiskola (500 ezer Ft).

A kárpátaljai magyar közösség fejlesztésére szánt 90 millió forintból tehát közel 75 milliót három olyan szervezet/alapítvány kapott, melyek közvetlen kapcsolatban állnak az UMDSZ-szel és Gajdos Istvánnal. A pályázatból kizárt magyar főiskola, az elutasított pályázók, a szükségeshez mérten kevesebb támogatáshoz jutók nevében elmondható: sajnálatos, hogy a Szülőföld Alap pénzei nyíltan Gajdos István köreihez szivárognak, amit aztán ukrajnai politikai kampányra fordítanak. Sajnálatos, hogy a Gyurcsány-kormány saját klientúrájának építésére használja a határon túli magyar közösségek fejlesztésére szánt magyarországi adóforintokat.

-nagy-